Вітаємо Марію Лапій з відзначенням Подякою Президії Національної академії наук України!

Вітаємо Марію Лапій  з відзначенням Подякою  Президії Національної академії наук України!
14.12.2021

24 листопада 2021 р. Президія Національної академії наук України відзначила старшу наукову співробітницю ДУ «Інститут Івана Франка НАН України», кандидата філологічних наук Марію ЛАПІЙ Подякою за наполегливу творчу працю, високопрофесійні здобутки та особистий внесок у розвиток українського франкознавства

Професійна біограма

старшої наукової співробітниці ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»,

кандидата філологічних наук Марії Михайлівни ЛАПІЙ

 

      Упродовж 2009–2012 рр. Марія ЛАПІЙ навчалася в аспірантурі при Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (від 2011 р. – ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»). Від листопада 2012 р. працювала на посаді молодшої наукової співробітниці у відділі літературного процесу та компаративістики Інституту. 2017 року переведена за конкурсом на посаду наукової співробітниці. Від вересня 2020 р. – старша наукова співробітниця.

       2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література «Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка. Семантика і поетика» (керівник – Євген Казимирович Нахлік, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»).

      Марія ЛАПІЙ – авторка наукової монографії «Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та “Молодої Музи”: Семантика й поетика» / [наук. ред. Євген Нахлік]; НАН України. Інститут Івана Франка. Київ: Наукова думка, 2016. 275 с. Проєкт «Наукова книга» (Молоді вчені). Книга була опублікована в результаті перемоги у конкурсі рукописів молодих науковців, проведеного 2016 року видавництвом НАН України «Наукова думка». Ця монографія М. М. ЛАПІЙ удостоєна премії Національної академії наук України для молодих учених (2017 р.).

       Тепер основна увага Марії ЛАПІЙ зосереджена на підготуванні до друку монографії про творчі й особисті взаємини поетеси Уляни Кравченко та Івана Франка. Дослідниця також активно працює над виконанням фундаментального проєкту Інституту – написанням статей до «Франківської енциклопедії». Зокрема, вона є авторкою ґрунтовних статей до томів «Іван Франко: поетичні твори», «Іван Франко: художньо-прозові і драматичні твори, літературознавчі праці» та «Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники (письменники, філологи – літературознавці, фольклористи, мовознавці)». Усі статті написані на високому науковому рівні, вони переконливо свідчать, що в особі дослідниці  М. ЛАПІЙ українське франкознавство отримало нове дихання і потужний науковий потенціал.

       У науковому доробку молодої дослідниці – понад 20 статей, опублікованих у фахових українських і зарубіжних виданнях, участь у конференціях, конгресах і семінарах.