Подяка за книжки

Подяка за книжки
15.12.2020

Директор бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Ігор Розлуцький від імені колективу висловив письмову Подяку Євгенові Нахліку й Аллі Швець за передані до фондів бібліотеки книжки, підготовані в Інституті Івана Франка НАН України:

  1. Нахлік Є. Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література / Євген Нахлік ; НАН України. Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2019. 639 с. (1), іл. (Проект «Наукова книга»).
  2. Нахлік Є. Перипетії з приват-доцентурою Івана Франка у Львівському та Чернівецькому університетах / Євген Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2018. 172 с. («Франкознавча серія» ; вип. 16).
  3. Нахлік Є. Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : До 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури / Євген Нахлік ; наук. і літ. ред. Оксана Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2019. 191, [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ — початок ХХ століття). Випуск І.
  4. Швець А. Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Алла Швець ; Інститут Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій УКУ; ВГО «Союз Українок». Львів, 2018. 752 с. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 23).
  5. «Дивлячись на цей гірський світ» : Літературознавчий збірник / НАН України. Інститут Івана Франка. Наукове товариство ім. Шевченка ; [відп. ред. А. Швець ; наук. редагування М. Котик-Чубінська, М. Лапій ; передм. А. Швець; редкол.: Є. Нахлік (гол.), Р. Кушнір (гол.) та ін.]. Львів, 2018. 369 с.
  6. «Поезії дивнії чари» : Франкознавчі та інші студії / [відп. ред. А. Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.] ; НАН України. Інститут Івана Франка. Львів, 2020. 391 с. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 25).

        Сподіваємося, наші книжки, більшість із яких видано в Інституті Івана Франка НАН України, знайдуть своїх читачів серед викладачів та студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – філологів, істориків, мистецтвознавців, психологів, педагогів, соціологів, філософів, культурологів.