Вітаємо Катерину ШМЕГУ з успішним захистом кандидатської дисертації!

Вітаємо Катерину ШМЕГУ з успішним захистом кандидатської дисертації!
07.12.2020

4 грудня 2020 р. Катерина ШМЕГА, молодша наукова співробітниця відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат філологічних наук. Тема дисертації: "Дискурс маскулінності у прозі Івана Франка"

       
       Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 з філологічних наук у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Усі члени спецради одноголосно прийняли рішення про присудження Катерині ШМЕЗІ наукового ступеня кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література. 
       Науковий керівник: заступниця директора Інституту Івана Франка НАН України, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Алла Іванівна ШВЕЦЬ.
       Офіційні опоненти:
      доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника, професор Роман Богданович ГОЛОД;
      кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка Ірина Володимирівна РОЗДОЛЬСЬКА.              
       Вітаємо Катерину ШМЕГУ! Бажаємо нових успіхів, натхнення, світлих наукових доріг!