Наші книжки – номінанти 20-річного Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»

Наші книжки – номінанти 20-річного  Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»
02.06.2019

Відомий літературний критик, президент Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»
Костянтин Родик видав підсумкову ювілейну книжку «Сізіф ХХ: книжка vs. політика : До 20-ліття Всеукраїнського рейтингу “Книжка року”» (Київ : Балтія-Друк, [2019]. 352 с.).


       
       Видання містить вдумливу й цікаву мемуарну аналітику автора про формування сучасного українського книжкового ринку, жвавий виклад експертних засад «Книжки року» та її історії, характеристику окремих видань та авторів.
       
       Зокрема, зазначено: «<...> експерти власні книжки не оцінюють. Але тому вони й експерти, що здатні самі створити книжки-події. Як-от <...> лавреат-2007 Євген Нахлік, директор Інституту Івана Франка у Львові, – його двотомове дослідження “Пантелеймон Куліш. Особистість, письменник, мислитель” (К.: Український письменник) – вершина сучасного академічного дискурсу, максимально “розвернутого” до масового освіченого читача» (с. 145).
  
       

       У додатку подано «Результати рейтингів» усіх 20 щорічних оцінювань – від І (1999 року) до ХХ (2018-го): місця і набрані бали семи найкращих книжок у кожній номінації та підномінації, кількість номінованих видань, лавреат Ґран-прі).

          У номінації «Хрестоматія», що охоплює літературознавчі, літературно-критичні та літературно-мемуарні книжки і перевидання художньої класики, на чільних місцях фігурують і видання колишнього Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, а тепер (від 2011 року) Інституту Івана Франка НАН України, а також книжки наших науковців.
       
       V Всеукраїнський рейтинг «Книжка року’2003». Серед семи найкращих книжок у підномінації «Літературознавство / мовознавство / фольклор» на шостому місці – монографія Євгена Нахліка «Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики» (Львів : Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2003) (с. 253). 

       ІХ Всеукраїнський рейтинг «Книжка року’2007».
       Двотомна монографія Євгена Нахліка «Пантелеймон Куліш. Особистість, письменник, мислитель» (Київ : Український письменник, 2007) – на першому місці в підномінації «Літературознавство» (номінувалося 27 видань) і загалом у номінації «Хрестоматія» (за кількістю найбільше набраних балів у цій номінації: 91,93; номінувалося 119 видань) (с. 273).
 
       У підномінації «Літературна критика / біографії / мемуари» серед семи найкращих книжок на п’ятому місці – книжка Євгена Нахліка «Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша» (Київ : Український письменник, 2006) (номінувалося 37 видань) (с. 273).

       ХІ Всеукраїнський рейтинг «Книжка року’2009». Серед семи найкращих книжок у підномінації «Літературознавство» на третьому місці – монографія Богдана Тихолоза «Філософська лірика Івана Франка», на п’ятому місці – монографія Романа Піхманця «Іван Франко і Василь Стефаник: взаємини на тлі доби» (обидві: Львів : Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009) (номінувалося 22 видання) (с. 285).

       Серед семи найкращих книжок у підномінації «Літературна критика / біографії / мемуари» на п’ятому місці – книжка Євгена й Оксани Нахліків «Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою» (Львів : Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009) (номінувалося 17 видань) (с. 285).

       ХІІ Всеукраїнський рейтинг «Книжка року’2010». Серед семи найкращих книжок у підномінації «Українська та зарубіжна художня класика» на четвертому місці – видання «Покажчик купюр: (до Зібрання творів Івана Франка у п’ятдесяти томах)» (наук. ред. Євген Нахлік; упорядкування та коментарі Миколи Легкого, Олени Луцишин, Євгена Нахліка, Богдана Тихолоза, Наталії Тодчук, Андрія Франка, Алли Швець; Передм. Миколи Легкого. Київ : Наук. думка, 2009) (номінувалося 38 видань) (с. 291).

       ХІІІ Всеукраїнський рейтинг «Книжка року’2011». Серед семи найкращих книжок у підномінації «Літературознавство» на третьому місці – науковий збірник «Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації», підготований в Інституті Івана Франка НАН України (відп. і літ. ред. та упоряд. Євген Нахлік; більшість авторів – науковці Інституту Івана Франка НАН України; Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2011) (номінувалося 31 видання) (с. 297).

       ХVІІ Всеукраїнський рейтинг «Книжка року’2015». Серед семи найкращих книжок у підномінації «Літературознавство / критика» на другому місці – монографія Євгена Нахліка «Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст» (Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2011) (номінувалося 42 видання) (с. 321).

        ХІХ Всеукраїнський рейтинг «Книжка року’2017». Перемогу в підномінації «Житєписи» (номінувалося 27 видань) і загалом у номінації «Хрестоматія» (за кількістю найбільше набраних балів у цій номінації: 72,92; номінувалося 105 видань) здобув перший том «Франківської енциклопедії» (наук. ред., упорядник і один з авторів Євген Нахлік; більшість авторів – науковці Інституту Івана Франка НАН України; Львів : Світ, 2016) (с. 333).

       ХХ Всеукраїнський рейтинг «Книжка року’2018». Серед семи найкращих книжок у підномінації «Літературознавство / критика» на другому місці – монографія Алли Швець «Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах» (Львів : Інститут Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій УКУ; ВГО «Союз Українок», 2018) – співпереможниця разом із книжкою Ганни Улюри «З65. Книжка на кожен день» (номінувалося 26 видань) (с. 340). За перемогу книжки Алли Швець у підномінації «Літературознавство / критика» Інститут Івана Франка НАН України як видавець нагороджений дипломом за перше місце в рейтингу (с. 351).