Вітаємо Аллу ШВЕЦЬ із захистом докторської дисертації!

Вітаємо Аллу ШВЕЦЬ із захистом докторської дисертації!
08.11.2018

Заступник директора з наукової роботи Інституту Івана Франка НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Алла Іванівна ШВЕЦЬ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Тема дисертації "Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах"

      

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 з філологічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Усі члени спецради одноголосно прийняли рішення про присудження Аллі Іванівні ШВЕЦЬ наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література.


\
Науковий консультант:

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка, декан філологічного факультету Святослав Михайлович Пилипчук.


Офіційні опоненти:


Доктор філологічних наук, академік НАН України Жулинський Микола Григорович, директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

       Доктор філологічних наук, професор Хороб Степан Іванович, завідувач кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
      

       Доктор філологічних наук, доцент Гальчук Оксана Василівна, Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри світової літератури.
      

       Щиро вітаємо дорогу Аллу ШВЕЦЬ із успішним захистом докторської дисертації!
      Бажаємо нових наукових ідей, наснаги і натхнення, успіхів і радості у творчій праці!                                                                              Фото для сайту Олександи САЛІЙ.