Презентація монографії Алли ШВЕЦЬ «Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах»

Презентація монографії Алли ШВЕЦЬ «Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської  в генераційному, світоглядному і творчому вимірах»
20.09.2018

20 вересня 2018 р. у рамках 25 Форуму видавців у Львові відбулася презентація монографії Алли ШВЕЦЬ «Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах», присвяченої 100-річчю Союзу Українок.

      У першій в українському літературознавстві комплексній інтелектуальній біографії Наталії Кобринської розкрито різні виміри її життєвого світу ― психологічний, соціокультурний, світоглядний, генераційний, творчий. На основі введених до наукового обігу архівних матеріалів (листування, мемуарів, автобіографічних текстів) реконструйовано ментальний образ письменниці, висвітлено невідомі досі віхи її життєпису.         Постать Н. Кобринської представлено в її різнобічній людській сутності, у складній внутрішній діалектиці, у діалозі зі собою та своїм оточенням, крізь призму складових її інтелектуального світогляду (націоналізму, європеїзму, фемінізму), в контексті генераційної ідентичності, зокрема взаємозв’язків з ключовими репрезентантами покоління (І. Франком, М. Павликом, М. Грушевським, М. Драгомановим, Ольгою Кобилянською, Пантелеймоном та Олександрою Кулішами, Б. Грінченком, І. Нечуєм-Левицьким та ін.).

         Вперше стереометрично проаналізовано всю художню прозу письменниці, зокрема й маловідомі твори, з погляду естетико-стильової еволюції, проблематики, поетики, жанрології, інтертекстуальності, історії написання, автобіографічної ґенези.     

        Наукова робота Алли ШВЕЦЬ «Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах», виконана у рамках фундаментальних досліджень Інституту Івана Франка НАН України, вийшла друком у співпраці з Центром жіночих студій СУА Українського Католицького Університету та за сприяння ВГО Союз Українок.


        Презентація книги відбувалася  у рамках Форуму видавців у Львові (25 Book Forum), у кав’ярні «Львівська копальня кави» (площа Ринок, 10). Модерував подію Святослав ПИЛИПЧУК , декан філологічного факультету ЛНУ імені І. Франка, доктор філологічних наук.


        На презентації книги Алли ШВЕЦЬ виступили академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, член-кореспондент НАН України, директор Інституту Івана Франка Євген НАХЛІК,  доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України Петро ШКРАБ'ЮК, доцент кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка ЛНУ імені І. Франка Ірина РОЗДОЛЬСЬКА. Вони привітали вихід у світ фундаментального дослідження, висловили високі оцінки наукової праці Алли ШВЕЦЬ.


 


       Поет і прозаїк Ігор КАЛИНЕЦЬ зазначив, що громадська діяльність і в непрості часи Наталії Кобринської, і в наших теперішніх часах вимагає від жінки великої самопосвяти. Чином служіння і боротьби Наталія Кобринська пригадала поетові Ірину КАЛИНЕЦЬ.


       Із вітальним словом на презентації виступила Голова ВГО Союзу Українок Ореслава ХОМИК. Вона зачитала відгук про книгу Алли ШВЕЦЬ від Марти БОГАЧЕВСЬКОЇ-ХОМЯК. Пані Марта, відома дослідниця історії, фахівець із суспільних процесів y Галичині в XIX ст., інтелектуального життя дореволюційної Росії,  громадська діячка й активістка українського жіночого руху в США, віце-президентка Союзу українок Америки, підкреслила:

       "... Молода дослідниця [Алла ШВЕЦЬ] написала вичерпну та добре обґрунтовану працю про Наталю Кобринську, охоплюючи усі елементи її довгого та плідного життя. Пів століття тому це була б праця під заголовком: Кобринська  на тлі її доби.  Сьогодні заголовок цікавіший: “Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах.”

        Алла Швець зібрала весь доступний джерельний та друкований матеріал, що має пряме і не пряме відношення до теми та обвинула його у питомий сьогодні мультівалентний всебічний нарратив. Праця писана для українського читача та академічного критика.  Першого потік златинізованих українізмів з малою домішкою зі старої греки застрашить (але я надіюсь, таки не відстрашить!);  академік і сучасний інтелектуал розкошуватимуть у словесних буремах.

       Стрижень праці солідний, і образ героїні вичерпний та вдалий. Швець повністю віддає довкілля Кобринської і щедро описує активні та пасивні ходи письменниці-активістки в Україні і поза нею. Авторка віддано постаралась представити повний образ Кобринської, розуміючи що Кобринській належиться більш видиме місце в іконостасі творців модерної України. Треба особливо привітати ретельний розгляд особистих відносин провідних і дотичних гравців українського народного руху тих часів.   

       Книга джерельна і вона швидко найде місце в школах. Віддзеркалюючи спеціялізацію авторки, літературна діяльність Кобринської віддана особливо ярко.

       Кобринська заслуговує і загального читача і ця книжка, надіюсь, завоюює його". 

 


        Фото події : Ігор Герасимчук.