95 років від дня народження МИРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА МОРОЗА

95 років від дня народження             МИРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА МОРОЗА
17.01.2018

17 січня виповнилося 95 років від дня народження
МИРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА МОРОЗА
(17.01.1923–04.02.2006) –
відомого літературознавця, бібліографа, біографа, франкознавця і лесезнавця, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка.

           З 1992 року Мирослав Мороз працював старшим науковим співробітником відділу франкознавства Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (тепер – Інститут Івана Франка НАН України), а в 1994‒2002 роках очолював відділ франкознавства. Це були плідні роки бібліографічної діяльності вченого.

          Мирослав Олександрович уклав бібліографічний покажчик
Зарубіжне франкознавство / упоряд. Мирослав Мороз ; НАН України, Львівськевідділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів : [б.в.], 1997. – 98 с. – (Бібліографічна серія ; вип. 1).
 
          Також, спільно з Оленою Луцишин, тепер – с. н. с. Інституту Івана Франка НАН України, вчений працював над покажчиком

          Заборонене франкознавство: 1885–1988. Матеріали до бібліографії критичної літератури про Івана Франка (публікації, вилучені з наукового обігу в Радянській Україні 1930–1980-х років) / О. Б. Луцишин, М. О. Мороз; Відп. ред. Є. К. Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2006. – 216 с. – (Бібліографічна серія ; вип. 4).

           Багаторічна праця Мирослава Мороза – «Літопис життя і творчості Івана Франка», перша документально вивірена наукова біографія Каменяра – вийшла друком за ініціативи та упорядкування доньки вченого ДАРІЇ ГОНТАРЕВОЇ (МОРОЗ).


           Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм.: М. Жулинський, М. Шалата; [редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів : АРТОС, 2016. – Т. 1: 1856 – 1886 / наук. ред. Г. Бурлака. – 572 с.
           Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів : АРТОС, 2016. – Т. 2: На вершинах (1887–1899) / наук. ред. О. Луцишин. – 692 с.
          Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів : АРТОС, 2017. – Т. 3: 1900–1916 / наук. ред. Є. Пшеничний. – 488 с.

          Подвижницький труд Мирослава Олександровича Мороза є важливим здобутком української гуманітаристики, своєрідним навігатором у просторах літературознавчої науки.