Вітаємо Євгена Нахліка з обранням дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка!

Вітаємо Євгена Нахліка з обранням дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка!
02.12.2017

На підставі виборів та Ухвали Загальних зборів НТШ в Україні від 8 вересня 2017 р. Євгена Нахліка обрано дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка (Літературознавча комісія).

       Дипломи новообраним дійсним членам НТШ вручив голова Товариства Роман Кушнір на Загальних звітно-виборних зборах Наукового товариства ім. Шевченка, які відбулися 2 грудня 2017 р. в актовій залі Національного університету «Львівська політехніка».
       Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Євген Нахлік є автором понад 620 опублікованих праць, з них 13 індивідуальних монографій, понад десятка розділів до академічних історій, університетських посібників та підручників, понад 30 статей до «Шевченківської енциклопедії» в 6 томах (2012–2015), науковий редактор, упорядник і автор понад 100 статей до першого тому «Франківської енциклопедії» (2016). Упорядник і коментатор видань творів П. Куліша, І. Франка, Т. Шевченка, української новелістики кінця ХІХ – початку ХХ ст.
       Євген Нахлік – літературознавець широкого профілю: історик української літератури від другої половини XVIII ст. до сьогодення, інтерпретатор творів, біограф, джерелознавець, текстолог, літературний критик; шевченкознавець, кулішезнавець, франкознавець; славіст, компаративіст, полоніст, русист. Дослідник літератури вітчизняного Просвітництва,  романтизму, реалізму, модернізму, постмодернізму, життя і творчості Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка, П. Куліша, І. Франка, Є. Гребінки, Г. Квітки-Основ’яненка, «Руської Трійці» та її оточення, Ю. Федьковича, Марка Вовчка, Л. Глібова, О. Плюща, О. Авдиковича, Є. Маланюка, Б. І. Антонича, сучасних письменників Г. Пагутяк, О. Забужко, Ю. Буряка, Ю. Андруховича, Ю. Щербака, Д. Іванова, І. Лучука, В. Куйбіди, Т. Антиповича та ін.
       Як організатор академічної науки, Євген Нахлік протягом 1991–2016 рр. створив, розвинув і утвердив на новій кадровій та матеріально-технічній базі спочатку Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (1991), відтак – науково-дослідний Інститут Івана Франка НАН України (2011).
       Євген Нахлік є членом Наукового товариства ім. Шевченка від 1989 р. Автор низки публікацій в «Записках НТШ», «Віснику НТШ», учасник наукових сесій та конференцій НТШ.
       Лауреат восьми літературознавчих премій: імені Івана Франка НАН України (2007), імені С. Єфремова (2003), імені Г. Костюка (2011; обидві – Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України), Чернігівської літературно-мистецької премії імені М. Коцюбинського (2009), Міжнародної літературно-мистецької премії імені П. Куліша (2012), Полтавської обласної премії імені І. Котляревського (2015), Львівської обласної премії імені М. Возняка (2015), Міжнародної літературної премії імені Г. Сковороди «Сад божественних пісень» (2016).
       Заслужений діяч науки і техніки України (2016).