ВІТАЄМО Олександру Салій із захистом кандидатської дисертації!

ВІТАЄМО Олександру Салій із захистом кандидатської дисертації!
29.09.2017

29 вересня 2017 р. молодший науковий співробітник відділу франкознавства, голова Ради молодих учених Інституту Івана Франка Олександра Романівна Салій захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Гуцульський текст української прози кінця ХІХ–початку ХХ століття».

       Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 з філологічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Усі члени спецради одноголосно прийняли рішення про присудження О. Салій наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література. 
       Науковий керівник: завідувач відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України, кандидат філологічних наук Микола Зіновійович ЛЕГКИЙ.
       Офіційні опоненти:
       доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Роман Володимирович ПІХМАНЕЦЬ;
       кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Володимирович БУДНИЙ.
       З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79601, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.