Алла Швець – заступник з наукової роботи

Алла Швець – заступник з наукової роботи
31.05.2017

За поданням директора Інституту Івана Франка НАН України Євгена Нахліка та за погодженням зі вченою радою Інституту Івана Франка (протокол від 11 травня 2017 р. № 5) Президія НАН України знову затвердила кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника Аллу Іванівну Швець на посаді заступника директора з наукової роботи (постанова від 31 травня 2017 р. № 160).

        Від 2011 р., коли створено Інститут Івана Франка НАН України, Алла Швець уже активно, ініціативно й успішно працювала на цій посаді, виявляючи самовідданість у роботі, організаторський талант, зростаючи як мислячий, цікавий учений, забезпечуючи науковий розвиток академічної установи, ефективне адміністративне керівництво нею, завдяки чому здобула безперечний авторитет у трудовому колективі та літературознавчій спільноті Україні.   
       ВІТАЄМО Аллу Іванівну Швець із ЗАТВЕРДЖЕННЯМ на посаді заступника директора з наукової роботи ІНСТИТУТУ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ і бажаємо здоров’я, творчого запалу, дальшого професійного зростання і нових успіхів у розбудові нашого Інституту й поступі вітчизняного літературознавства!