30 травня 2017 р. молодший науковий співробітник Інституту Івана Франка ХРИСТИНА ВОРОК захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

30 травня 2017 р. молодший науковий співробітник Інституту Івана Франка ХРИСТИНА ВОРОК захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
30.05.2017

Тема дисертації: «Поетика сновидінь у прозі Івана Франка».

       Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Усі члени спецради одноголосно прийняли рішення про присудження Х. Ворок наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література. 
       Науковий керівник: завідувач відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України, кандидат філологічних наук Микола Зіновійович ЛЕГКИЙ.
       Офіційні опоненти:
       доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка Валерій Семенович КОРНІЙЧУК;
       кандидат філологічних наук, викладач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Лариса Петрівна КУЦА.
       З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79601, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
 

                                Вітаємо Христину ВОРОК

із захистом кандидатської дисертації!