2 червня 2016 р. молодший науковий співробітник Інституту Івана Франка МАРІЯ ЛАПІЙ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

2 червня 2016 р. молодший науковий співробітник Інституту Івана Франка МАРІЯ ЛАПІЙ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
02.06.2016

Тема дисертації: «Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка. Семантика і поетика».

       Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Усі члени спецради одноголосно прийняли рішення про присудження М. Лапій наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література. 
       Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук Євген Казимирович НАХЛІК, ДУ «Інститут Івана Франка НАН України», директор.
       Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Степан Іванович ХОРОБ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри української літератури;
кандидат філологічних наук Лідія Олегівна ВЕРБИЦЬКА, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, старший викладач кафедри українознавства.
       З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79601, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.

 

          Вітаємо Марію Лапій із захистом кандидатської дисертації!