Презентація видання «Історія української літератури у 12-ти томах», том 1, 4. ‒ К.: Наукова думка, 2014.

Презентація видання «Історія української літератури у 12-ти томах», том 1, 4. ‒ К.: Наукова думка, 2014.
11.09.2014

11 вересня, у четвер, у Львівській національній науковій бібліотеці імені В. Стефаника на презентації 1, 4 томів «Історії української літератури» виступив директор Інституту Івана Франка Євген Нахлік.

  
      Нова «Історія української літератури» подає процес зародження і розвитку вітчизняного письменства X‒XXI ст., його родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам’яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію української словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою цивілізацією.
       Перший том «Історії української літератури» присвячено літературі раннього і зрілого Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (X‒перша половина XIII ст.) та літературі пізнього Середньовіччя (друга половина XIII‒перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений ренесансними віяннями.
       Четвертий том присвячено одній постаті ‒ Тарасу Шевченку. Автор здійснює літературознавчу інтерпретацію творчої спадщини Кобзаря у поєднанні з розповіддю про його життєвий і творчий шлях, з'ясовуючи природу його феноменальної популярності та впливу на уми і почуття багатьох поколінь українців.
       На презентації також виступили завідувач відділу давньої української літератури, д. філол. н. Микола Сулима, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, д. філол. н. Юрій Пелешенко, заступник директора з наукової та видавничої діяльності Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, к. філол. н. Сергій Гальченко, провідний фахівець-медієвіст кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка, д. філол. н. Богдана Криса, неолатиніст, к. філол. н. Мирослав Трофимук, генеральний директор видавництва «Наукова думка», к. біол. н. Ігор Алєксєєнко та ін.