Доповідь Євгена Казимировича Нахліка на засіданні виконкому Ради Західного наукового центру

Доповідь Євгена Казимировича Нахліка на засіданні виконкому Ради Західного наукового центру
24.04.2014

24 квітня, у четвер, Інститут Івана Франка відвідали голова Західного наукового центру Зіновій Теодорович Назарчук, директор ЗНЦ Олег Дмитрович Зинюк, вчений секретар ЗНЦ Валентина Василівна Корній та голова Секції літературознавства і мовознавства ЗНЦ Микола Миколайович Ільницький.

      У п’ятницю, 25 квітня, директор Інституту Івана Франка Євген Казимирович Нахлік виступив на засіданні виконкому Ради Західного наукового центру з доповіддю «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту Івана Франка НАН України в 2011–2014 рр.». Він ознайомив членів виконкому із структурою, науковими кадрами, статистикою публікацій Інституту,  окреслив основні напрямки його діяльності, повідомив про створення в Інституті вченої ради, організацію численних наукових та літературних зустрічей, конференцій. Доповідь було проілюстровано слайдами, в її рамках відбулась презентація найновіших видань Інституту.

      Заслухавши та обговоривши доповідь директора Інституту Івана Франка Є. К. Нахліка, виконком Ради Західного наукового центру ухвалив:

      1. Інформацію директора Інституту Івана Франка НАН України, д. філол. н., проф. Є. К. Нахліка взяти до відома.

      2. Відзначити плідний творчий доробок колективу впродовж 2011‒2014 рр.

      3. Схвалити організаційну діяльність Інституту, спрямовану на підготовку взятих на баланс приміщень та покращання умов праці його співробітників.

      4. Перспективними напрямами наукової діяльності Інституту вважати:

      ‒ створення «Франківської енциклопедії»;

      ‒ укладання поточної бібліографії франкознавства та повного корпусу франкознавчої бібліографії;

      ‒ упорядкування додаткових томів до Зібрання творів І. Франка у 50 т., зокрема наукових перекладів.

      5. Рекомендувати керівництву Інституту:

      ‒ інтенсифікувати роботу над «Франківською енциклопедією»;

      ‒ активізувати зусилля, спрямовані на видання готових до друку книг, зокрема бібліографічних покажчиків «Франкознавство 1988‒2005 рр.: Бібліографічний покажчик видань творів Івана Франка та критичної літератури про нього» (упорядники О. Б. Луцишин, М. О. Мороз), «Франкознавство 2006 року» (упорядник О. Б. Луцишин), монографій «Іван Франко та Михайло Яцків: грані взаємин» О. О. Мельник, «“І мертвим, і живим, і ненарожденним…”: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та його рецепція» і «Перелицьований світ Івана Котляревського: текст‒інтертекст‒контекст» Є. К. Нахліка, збірника літературно-критичних статей і рецензій «Критика поезії»;

      ‒ посилити роботу з підготовки висококваліфікованих наукових кадрів;

      ‒ створити при Інституті Івана Франка благодійний фонд.


      Голова ЗНЦ

      академік НАН України  З. Т. Назарчук

      Учений секретар ЗНЦ

      к.т.н., ст.н.с. В. В. Корній