29 березня 2013 р. старший науковий співробітник відділу літературного процесу та компаративістики ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ ЛУЧУК захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література

29 березня 2013 р. старший науковий співробітник відділу літературного процесу та компаративістики ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ ЛУЧУК захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література
29.03.2013

Тема дисертації І. В. Лучука : "Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики".        ВІТАЄМО ІВАНА ЛУЧУКА
                    ІЗ ЗАХИСТОМ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ!

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Усі члени спецради одноголосно прийняли рішення про присудження І. В. Лучуку наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література. 

Роботу виконано у відділі української літератури ХХ століття Інституту літератури ім. Т. Г, Шевченка НАН України.

Науковий консультант - доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України Микола Матвійович СУЛИМА, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу давньої української літератури Інституту літератури ім. Т. Г, Шевченка НАН України.

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор Микола Іванович ЗИМОМРЯ, зав. кафедри теорії та практики перекладу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

доктор філологічних наук, професор Юрій Іванович КОВАЛІВ, професор кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

доктор філологічних наук, доцент Тарас Васильович ПАСТУХ, доцент кафедри української літератури імені акад. Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка.

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка або за монографією: Лучук І. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики : монографія / Іван Лучук ; Сектор поезієзнавства Ін-ту Івана Франка НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Львів ; Київ, 2012. – 444 с. – (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 18).