Оголошення про конкурс

Оголошення про конкурс
04.06.2024

Державна установа «Інститут Івана Франка НАН України» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу франкознавства.

Державна установа «Інститут Івана Франка НАН України» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу франкознавства.
 Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надає кадрова служба.
       Основні вимоги до претендентів:
       1.  науковий ступінь кандидата філологічних наук (доктора філософії);
       2.  стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше п'яти років (не враховуючи аспірантури).
       Претендентів на відповідну посаду просимо до 04.07.2024 р. подати особисто або надіслати поштою вченому секретареві установи такі документи:
   1) письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
   2) копію документа, що посвідчує особу;
   3) заповнену особову картку (встановленого зразка);
   4) автобіографію;
   5) копію трудової книжки (за наявності);
   6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
   7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та / або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
   8) письмову згоду на обробку персональних даних.
 
       Термін подання заяв та  документів ‒ 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.


       Адреса прийняття документів:
       Державна установа «Інститут Івана Франка НАН України»,
       79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 18.


       Уповноваженою для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу є в. о. вченого секретаря Інституту Івана Франка НАН України Катерина Шмега.
       Телефон для довідок : (032)-261-13-91, (098) 403 89 13.
       e-mail: lvilsh@ukr.net.

      Офіційний вебсайт: http://ifnan.gov.ua/