Презентація наукової монографії Катерини Шмеги «Дискурс маскулінності у прозі Івана Франка»

Презентація наукової монографії Катерини Шмеги «Дискурс маскулінності у прозі Івана Франка»
22.06.2023

У середу, 21 червня 2023 року, в Інституті Івана Франка НАН України у межах міжінституційного проєкту «Книжкова франкіана», організаторами якого є Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства ЛНУ імені Івана Франка та Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка («Дім Франка»), відбулася презентація наукової монографії Катерини Шмеги «Дискурс маскулінності у прозі Івана Франка» (Київ: Наукова думка, 2022)

Подія відбувалася у змішаному форматі: очно (в Інституті Івана Франка НАН України, вул. М. Драгоманова, 18) та на платформі Zoom.

Книга кандидатки філологічних наук, в. о. вченого секретаря і голови Ради молодих учених Інституту Івана Франка Катерини ШМЕГИ пропонує комплексне осмислення різних виявів маскулінності у прозі Івана Франка з урахуванням чинників психобіографії самого автора та соціокультурного контексту періоду його творчості (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). У студії також розширено параметри аналізу характерокреаційної техніки Франкових чоловічих образів із погляду психолінгвістики, системи міжособистісних взаємин і комунікації, міфологем та архетипів, опису тілесності тощо. 

     У праці К. Шмеги актуалізовано питання гендерних студій та досліджень маскулінності в літературі, окреслено діапазон Франкових гендерних зацікавлень, заторкнуто проблеми ідентичності, соціалізації та міжособистісних взаємин чоловічих персонажів Франкового прозопису. Приділено увагу і художньому вираженню маскулінності, його мовленнєвій репрезентації.

Презентацію розпочала докторка філологічних наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту Івана Франка НАНУ Алла ШВЕЦЬ, яка є керівником і науковою редакторкою дослідження. Привітавши авторку із вагомим науковим досягненням, А. ШВЕЦЬ ознайомила присутніх із процесом формування монографії, акцентувала на діапазоні порушених у ній проблем.

«Особисто для мене ця книга прийнятна у різних версіях: це книга-експеримент, книга-студія, книга-відкриття, книга як енциклопедія різних чоловічих типів, врешті, це реконструкція образу чоловіка Франкової епохи, Франкового маскулінного стереотипу, виформуваного тодішнім галицьким культурним, соціо-політичним, духовним простором» зазначила Алла ШВЕЦЬ.

     Жвава змістовна розмова з авторкою розгорнулася довкола теми гендерних студій, Франкового внеску в осмислення гендерної проблематики, специфіки маскулінної характерології у прозі Івана Франка, психофеномену і психоконституції, світогляду самого письменника.

Катерина ШМЕГА поділилась історією написання дослідження, детально обґрунтувала його назву, методологію і концепцію, окреслила головні вектори своєї наукової студії. Зазначила, що в основу цієї монографії лягла її кандидатська дисертація «Дискурс маскулінності у прозі Івана Франка», яку було успішно захищено 2020 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

     Розкриваючи творчо-видавничі аспекти й особливості своєї праці, авторка звернула увагу присутніх на оригінальне художнє оформлення книги, в якій використана робота українського художника польського походження Казимира Малевича «Спортсмени», що візуально у метафоричній формі втілює різноманіття маскулінностей і чоловічих характерів у Франковій творчості. Як зазначила авторка, у центрі цієї книги перебуває чоловік – персонаж прози Івана Франка, але якщо глобальніше, то весь комплекс соціальних практик, ролей і статусів чоловіків сучасної для Франка Галичини та їхньої художньої репрезентації. Саме цей весь комплекс чи принаймні значну його частину осмислено й передано як «дискурс маскулінності».

Своєю прихильною рецепцією книги поділились рецензенти видання  доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Роман ГОЛОД та докторка філологічних наук, професорка кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського університету Ірина РОЗДОЛЬСЬКА.

     Звертаючись до учасників наукової зустрічі, рецензенти зазначили, що книга Катерини ШМЕГИ є надзвичайно цікавим, актуальним і скрупульозно підготовленим дослідженням. Вона, безумовно, стане помітним явищем у сучасному франкознавстві, позаяк відкриває нові горизонти в осмисленні спадку письменника. Крім того, рецензенти завважили, що запропоновану методологію можна використовувати і під час аналізу творчості багатьох українських письменників (наприклад, В. Стефаника, Ольги Кобилянської).

     Наприкінці свого виступу Роман ГОЛОД запросив авторку монографії презентувати своє новаторське дослідження на факультеті філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

      Під час розмови-презентації міркуваннями і спостереженнями поділилися директор Інституту Івана Франка НАН України, член-кореспондент НАН України Євген НАХЛІК та завідувач відділу франкознавства Інституту, доктор філологічних наук Микола ЛЕГКИЙ

«Монографія Катерини Шмеги є вартісним науковим дослідженням. Це одна з тих книжок, які знайдуть поширення і в навчальній практиці, і в дослідженнях інших письменників, інших літературних явищ у широкому просторі української літератури, від нової до сьогодення, і так само зарубіжної літератури» наголосив Є. НАХЛІК і додав, що презентована монографія – одне з кращих досліджень молодих вчених в Інституті, адже вона дуже ґрунтовна і виходить за межі кандидатської дисертації.

Своє слово про цю книжку озвучив також доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки Сергій РОМАНОВ.

          Директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія ТИХОЛОЗ обговорила окремі аспекти цієї роботи та сформулювала низку питань, які повинні стимулювати дальші дослідження і наукові пошуки авторки.

     До розмови долучилися співорганізатори та інші учасники події, які тепло привітали авторку із вагомим науковим досягненням та озвучили свої питання, наукові рефлексії, поділилися враженнями і рецепцією книги.
                                                        Світлини – Оксани Левицької та інших гостей.