Христина ВОРОК. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка

Христина ВОРОК. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка
10.08.2018

Ворок Х. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка / Христина Ворок ; [наук. ред. Микола Легкий] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2018. – 256 с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).

      

       У праці досліджено проблему поетики сновидінь у науковому та художньому дискурсах Івана Франка. Уперше комплексно на основі літературно-критичних, фольклористичних праць та епістолярію письменника окреслено власне Франкове розуміння процесу сну, його ролі у художній творчості, генези та природи сновидінь загалом. Визначено особливості художнього онейросу прози письменника, осмислено символіку, сюжетно-композиційні функції сновидінь, з'ясовано структурно-семантичні, стильові особливості та зображально-виражальні можливості онейризму (при цьому простежено власне авторські сновізії), здійснено інтерпретацію сновізійного часопростору та диференційовано сни, марення, галюцинації.

       Для літературознавців, викладачів і студентів-філологів. Монографія стане в нагоді усім тим, хто цікавиться проблемами поетики сновидінь в українській літературі й художній спадщині І. Франка зокрема.