Модернізм

Модернізм
14.10.2011

Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник. – К.: Наукова думка, 2011. (Проект «Наукова книга – 2011 (молоді вчені)). – 296 с.


У праці здійснено комплексне дослідження творчості М. Яцкова як цілісного модерністського феномену в українському та зарубіжному літера­турному контексті, синхронному й діахронному. Синтезовано й розкрито дві взаємовизначальні царини в його прозі, що лежать у площині модерністсь­кого канону: концепти, образи й мотиви, базові для суб’єктивної онтології письменника (з її антропологізмом та метафізичністю), і пошуки нової ко­мунікації (вербалізація станів мовчання персонажів та ситуацій тиші, звер­нення до взаємодії літератури із суміжними мистецтвами — музикою, танцем, малярством, скульптурою). По-новаторськи інтерпретовано явище дисоціації складників особистості в художніх текстах М. Яцкова (на душу, дух і тіло); зроблено спробу простежити особливості зв’язку людини з Богом та функ­ціонування концепту долі; осмислено трактування феномену смерті; ви­світлено вплив авторської онтології на поетику простору.

Для філологів, студентів-гуманітаріїв, учителів-словесників, усіх, хто ба­жає глибше пізнати багатогранний світ раннього українського модернізму.

Науковий редактор - доктор філол. наук Є. К. Нахлік

Рецензенти: доктор філол. наук Н. М. Шумило, доктор філол. наук, проф. В. С. Корнійчук, канд. філол. наук І. А. Бестюк.

В оформленні книжки використано графіку І. Косиніна «Дівчина на чорнім кони» (1909) та живописну роботу Т. Вацика «Портрет письменника М. Яцківа» (1911)