Тадей ДМИТРАСЕВИЧ. Благословляю вишенські стежини

Тадей ДМИТРАСЕВИЧ. Благословляю вишенські стежини
11.03.2016

Дмитрасевич Т. А. Благословляю вишенські стежини... [Текст] : твори / Тадей Дмитрасевич ; Історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка ; Інститут Івана Франка НАН України ; Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України. ‒ Львів : вид-во ЛНУ, 2016. ‒ Т. 1 / упоряд. О. Яремчук-Петьовка ; прим. М. Хомяка ; передм. М. Хомяка, О. Яремчук-Петьовки, Р. Шуста, Є. Нахліка, М. Пелех ; відпов. за вип. Є. Нахлік, Р. Шуст. ‒ 421 с.

       До першого тому «Благословляю вишенські стежини...» творів галицького літератора і краєзнавця Тадея Антоновича Дмитрасевича (1906‒1976) увійшли нариси історії Судової Вишні і Дмитрович, інші популярно-історичні нариси, записи народних легенд. Їхні прикметні риси ‒ український патріотизм, любов до малої батьківщини, ліричне натурфілософське світосприймання, пошана до церкви і народно-релігійних традицій і обрядів.
       Для всіх, хто цікавиться історією, культурою, фольклором і літературою Галичини.