Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. Серія «Дивоовид».

Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. Серія «Дивоовид».
22.04.2013

Мистецтво поетичне : хрестоматія української літературної критики й есеїстики про поезію / Упорядкув., передм., довідки про авт. І. Лучука ; Сектор поезієзнавства Ін-ту Івана Франка НАН України. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 1232 с.

У цій антології-хрестоматії представлені українські літературно-критичні й есеїстичні тексти про поезію, про її секрети й закони, про окремих поетів, їх групи та цілі покоління, про багато інших із поезією пов’язаних питань і проблем. Хронологічні рамки антології - від першої половини XIX ст., коли щойно зароджувалася наша літературна критика, до першого десятиліття XXI ст., коли нуртує багатограння підходів і вирішень. Низка матеріалів належить до фахової критики, проте більшість тяжіє до письменницької критики.
Тут присутні тексти літературно-критичні, есеїстичні, проміжні чи похідні від них варіанти, а також жанрово по-іншому окреслені тексти, які так чи інак тяжіють до літературної критики й есеїстики.