Бібліографія праць Є. Нахліка

Бібліографія праць Є. Нахліка
22.01.2011

Євген Казимирович Нахлік: Біобібліографічний покажчик: До 55-річчя від дня народження і 30-річчя наукової діяльності / НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Відп. за вип. А. І. Швець. – Львів, 2011. – 355 с., іл.. – (Бібліографічна серія. Вип. 5).

Книжка містить відомості про основні віхи життя, наукову, науково-організаційну та видавничу діяльність відомого літературознавця Євгена Казимировича Нахліка – історика нової української літератури, літературного критика, компаративіста, славіста, полоніста, русиста, доктора філологічних наук, керівника Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Описано оприлюднені праці та наукові доповіді вченого за 1981–2010 рр., а також публікації з відгуками і покликами на них. Додано найцікавіші та найпоказовіші витяги з літератури про ювіляра, за якими можна судити про перцепцію і рецепцію (сприйняття та освоєння) його праць упродовж попередніх років. Тож пропоноване видання слугує не лише показником наукової продуктивности дослідника, а й показником ефективности його публікацій.

Для науковців та всіх, хто цікавиться розвитком української літературознавчої думки.