"Бібліографічна серія"

Бібліографія праць Є. Нахліка

Бібліографія праць Є. Нахліка

22.01.2011

Євген Казимирович Нахлік: Біобібліографічний покажчик: До 55-річчя від дня народження і 30-річчя наукової діяльності / НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Відп. за вип. А. І. Швець. – Львів, 2011. – 355 с., іл.. – (Бібліографічна серія. Вип. 5).

Довідник про співробітників ЛВІЛШ.

Довідник про співробітників ЛВІЛШ.

24.12.2003

Нахлік Є. К., Федорук О. О. Львівському відділенню Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України – 10 років / Передм. М. Г. Жулинського. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 137 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка “Бібліографічна серія”. Вип. 3].