Тарас ФРАНКО. Вибране

Тарас ФРАНКО. Вибране
27.05.2016

Франко Т. Вибране : у 2 т. / Тарас Франко ; упорядники Євген Баран, Наталя Тихолоз. – Івано-Франківськ: видавець Сеньків М. Я., 2015.

       У цьому виданні упорядники подають найповнішу творчу, наукову, спогадову й епістолярну спадщину Тараса Івановича Франка (художні твори, наукові та науково-популярні дослідження, статті, повідомлення, рецензії, відгуки, мемуаристику, епістолярну спадщину). У додатках уміщено спогади про Тараса Франка.