Перевидання спадщини І. Франка. Репринт.

Перевидання спадщини І. Франка. Репринт.
01.10.2007

Франко І. Баляди і розкази / Упорядк. та вступ. стаття Б. Тихолоза; коментарі та пояснення слів М. Ізбенко; відп. ред. Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 272 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія “Літературні пам’ятки”. Вип. 7].


Дебютна поетична збірка Івана Франка, яку 20-літній письменник видав у Львові 1876 р., жодного разу не перевидавалася у первозданному вигляді. Цей документ “молодечого романтизму” майбутнього автора “Каменярів” і “Мойсея” має неперебутню історико-літературну вартість і заслуговує на пильну увагу науковців з огляду на те, що в згорнутому, сконденсованому, почасти навіть ембріональному вигляді містить магістральні траєкторії подальшого творчого розвитку митця. Крім того, збірка викликає інтерес як один із хронологічно найпізніших виявів українського романтизму – художньо яскравого й історично тяглого філософсько-естетичного феномена, що значною мірою визначає підвалини новочасної національної культури, – а також як важлива пам’ятка історії української літературної мови другої половини ХІХ ст., зокрема західноукраїнського її варіанту. Фотокопія видання 1876 р. дає змогу зацікавленому читачеві ознайомитися з усіма нюансами першодруку; адаптований до сучасного правопису текст збірки удоступнює її сьогоднішньому реципієнтові; вступна стаття та вичерпні коментарі забезпечують науковий апарат, необхідний для адекватного сприйняття та осмислення “Баляд і росказів” в контексті цілої творчості Франка та українського й загальноєвропейського літературного процесу ХІХ ст.

Видання адресоване науковцям-філологам, викладачам та студентам-гуманітаріям, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться творчістю Івана Франка.