Перелицьований світ Івана Котляревського : текст‒інтертекст‒контекст

Перелицьований світ Івана Котляревського : текст‒інтертекст‒контекст
22.04.2015

Нахлік Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського : текст‒інтертекст‒контекст / Євген Нахлік ; Наук. ред. В. Панченко ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». ‒ Львів, 2015. ‒ 543 с. ‒ (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 21)

       У комплексній синтетичній монографії переосмислено, узагальнено й підсумовано основні дотеперішні (двохсотлітні) здобутки й дискусійні питання в освоєнні та дослідженні літературної спадщини Івана Котляревського. Систематизація набутків попередників поєднується із критичним підходом до їхніх спостережень та висновків, принагідними уточненнями та власними новаторськими ітерпретаціями, скрупульозна фактографія ‒ з осмисленням та переосмисленням фактів і явищ, занурення у деталі ‒ з концептуальними узагальненнями. В центрі дослідницької уваги ‒ художній світ Котляревського, перелицьований з інших літературних явищ. Розгляд творчості письменника поставлено в широкий західно-, центрально- і східноєвропейський контекст. Більшу увагу, ніж доти, звернуто на національну проблематику творів, їх політично-історичне тло. Книжка слугуватиме надійним і цікавим путівником по творах І. Котляревського.
       Призначена для фахових читачів гуманітарного профілю (літераторів і літературознавців, фольклористів, мовознавців, компаративістів, етнологів, істориків, мистецтвознавців, театрознавців, університетських викладачів, студентів, учителів), а також для всіх допитливих, хто хоче більше і глибше пізнати художній світ першого класика нового українського письменства.