«Діалогічні обертони»

«Діалогічні обертони»
16.06.2014

Науковий збірник на пошану пам'яті професора Нонни Копистянської

     Збірник присвячено пам'яті професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук Нонни Копистянської. Праці, вміщені у виданні, висвітлюють методологічні та методичні напрацювання професора, є спорідненими із проблематикою досліджень і сферою діяльності вченої, зокрема вивченням генології літератури, художнього часу і простору. Наукові статті доповнюють рецензії на тематично споріднені наукові праці або художні твори з погляду поетики часопросору. У збірнику також вміщено бібліографічний покажчик вченої (2004-2014) і спогади про її наукову та педагогічну діяльність.