Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського

Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського
28.07.2009

Котик І. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського: Монографія / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Наук. ред.. та автор післямови Є. К. Нахлік. – Львів, 2009. – 176 с. – (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 14).

У монографії досліджується поезія Юрія Тарнавського з погляду екзистенційної наснажености. Простежено еволюцію проблематики, систематизовано й проінтерпретовано найважливіші елементи концептуального поля «людина» в авторській поетичній картині світу. Екзистенційні мотиви, котрі становлять одну з домінант творчости українсько-американського письменника й пов’язують два десятки його збірок, мають евристичний характер, а не виконують функцію ілюстрацій заздалегідь визначених ідей. Еволюцію творчости Тарнавського позначено тенденцією до звільнення образу людини від раціонального, тяжінням до підкреслення нераціонального у людській природі.

Дослідження може стати в пригоді усім, хто цікавиться модерною поезією та вираженням екзистенцій них тем у літературі.