Міфологізм

Міфологізм
15.06.2007

Смерек О. Романи Емми Андієвської: Художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / Оксана Смерек ; Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2007. – 191 с. (Серія “Літературознавчі студії”. Вип. 9).

У книжці досліджується романістика української письменниці Емми Андієвської з погляду міфоцентризму та художньої умовності («Герострати», «Роман про добру людину», «Роман про людське призначення»). Розкрито особливості індивідуального авторського міфу, зроблено поділ міфологічних мотивів за кількома критеріями. Простежено специфіку романної умовності й формально-змістові засоби її вираження, висвітлено філософський зміст романів, екзистенцій ну проблематику, з’ясовано роль біблійної топіки, гри й іронії в розбудові художньої дійсності. Відзначено прикметні риси сюрреалістичного письма Е. Андієвської, охарактеризовано оніричну поетику, її види.