Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського.

Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського.
17.08.2011

Котик-Чубінська М. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського / НАН України. Інститут Івана Франка. Інститут літератури ім.. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2011. – (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 17).

Монографію присвячено дослідженню поезії Юрія Тарнавського з погляду особливостей поетичної структури й образності. Виокремлено головні принципи віршової делімітації у верлібрах (синтаксичний: реченнєвий, синтагматичний; антисинтаксичний), означено особливості будови поезій у прозі, простежено корелювання змін у поетичній структурі з модифікаціями в художній образності. У руслі дослідження структури та образності здійснено семіотичний аналіз взаємодії поезії з малярством, скульптурою, танцем, кіно, музикою, фотографією. Осмислено визначальну рису поетики Ю. Тарнавського - її діалогічність, що виявляється у різних площинах: як настанова на вербальний діалог зі світом і як міжмистецька взаємодія на рівні художніх засобів, ходів, образів.