Бібліографічно-культурологічне дослідження; З додатком невідомого листування

Бібліографічно-культурологічне дослідження; З додатком невідомого листування
25.11.2009

Євген Нахлік, Оксана Нахлік. Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою - Львів, 2009. - 319 с. - Серія "Літературознавчі студії". Вип. 13.

У книжці на основі новознайдених листів, а також інших архівних джерел та маловідомих публікацій по-новому осмислюються складні та повні інтриги взаємини всередині двох любовних трикутників Пантелеймона Куліша – чернігівського (з Параскою та Леонідом Глібовими) і київського (з Горпиною Ніколаєвою та її нареченим Делинським). Висвітлюються також особисте життя Леоніда Глібова, його родинні стосунки з тестем – ніжинським священиком Федором Бордоносом, колоритна постать чільного діяча Чернігівської української громади 1859–1863 рр. Степана Носа, доля Параски Глібової, її інтимні зв’язки з чернігівським громадівцем та землевольцем Іваном Андрущенком. Подаються й докладно коментуються не опубліковані доти інтимні листи Параски Глібової та вихованки київського Інституту шляхетних дівчат Горпини Ніколаєвої до Куліша, його відписи до Параски Глібової, а також лист Делинського до Куліша.

Для вчених, викладачів і студентів гуманітарного профілю, усіх, хто цікавиться історією українського національно-культурного руху ХІХ ст., приватним життя його провідників.