Нахлік, Є. К. Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : До 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури

Нахлік, Є. К. Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : До 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури
02.12.2019

Нахлік, Є. К. Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : До 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури / Євген Нахлік ; наук. і літ. ред. Оксана Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2019. 191, [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ — початок ХХ століття). Випуск І.

       У монографії, яка започатковує нову видавничу серію Інституту Івана Франка НАН України «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва (ХІХ — початок ХХ століття)», уперше всебічно й системно розглядається Франкова рецепція творчости І. Котляревського — поетична і наукова (інтердисциплінарна), а також Франкове висвітлення літературного наслідування, видавничої історії, освітнього вивчення, наукового осмислення і театрального та живописного освоєння творів першого класика нової української літератури в Галичині та на Наддніпрянщині. Простежено знакові паралелі, відмінності й контрасти між окремими творами обох письменників («Наталка Полтавка» — «Украдене щастя»; «Енеїда» — «Лис Микита», «Мойсей»). Подано неперевершені тексти поетичної котляревськіани І. Франка.

       Для науковців, викладачів і студентів — філологів, театрознавців, істориків, працівників сфери культури, учителів та школярів, усіх, хто цікавиться українським класичним письменством, історією визвольних змагань.