«Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем» : Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських культурних взаємин

«Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем» : Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських культурних взаємин
21.12.2017

Збірник наукових праць: до 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа / НАН України. Інститут Івана Франка ; Інститут народознавства ; ВГО Союз Українок України ; Українсько-чеське товариство імені Франтішека Ржегоржа; [літ.-наук. ред.: М. Котик-Чубінська ; відповід. ред. А. Швець ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. ‒ Львів: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. ‒ 218 с.

У збірникові наукових праць, приуроченому до 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа, постать цього відомого чеського етнографа, дослідника українського народного побуту та фольклору осмислено в широкому культурно-історичному контексті його доби та на тлі цікавих взаємин з інтелектуальним середовищем (Г. Озаркевич, Н. Кобринською, О. Кобилянською, М. Павликом, І. Франком, В. Шухевичем, Є. Ярошинською). Збірник містить літературознавчі, історико-культурологічні, бібліотекознавчі, фольклористичні, лексикологічні, краєзнавчі розвідки, які висвітлюють, з одного боку, найрізноманітніші віхи життєтворчості Ф. Ржегоржа, а з іншого ‒ ширші українсько-чеські взаємини та рецепцію чеської культури в сучасному українському науковому дискурсі.