Колективна монографія до 100-річчя пам’яті Ґабріелі Запольської

Колективна монографія до 100-річчя пам’яті Ґабріелі Запольської
29.09.2023

Книжка вийшла у співпраці Філологічного відділу Польської академії знань (Краків), Національного інституту східних мов і цивілізацій (Париж), кафедри філологічних інтердисциплінарних досліджень філологічного факультету Університету в Бялистоку (Польща) й Інституту Івана Франка НАН України (Львів).

Zapolska Międzynarodowa. Seria I: Biografia, estetyka, recepcja / Wstęp oraz redakcja naukowa Anna Janicka, Piotr Biłos ; Polska Akademia Umiejętności. Wydzial Filologiczny ; Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) ; Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych. Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; Instytut Iwana Franki (NANU, Lwów). Kraków ; Białystok : Collegium Columbinum SJ, 2022. 456+XXXVI s. Naukowy projekt wydawniczy – seria : Przełomy/Pogranicza : Studia Literackie. L.

Зміст:

Spis treści

ANNA JANICKA, PIOTR BIŁOS
Gabriela Zapolska – pisarka nierocznicowa 13

I. BIOGRAFIA I SZTUKA 19

BOGUMIŁA BROGOWSKA

Francuski epizod w życiu i karierze Gabrieli Zapolskiej 21

NINA TAYLOR-TERLECKA

Gabriela Zapolska wobec dramatopisarzy paryskich 35

PIOTR BIŁOS

Odkrywając na nowo teatralność Moralności pani Dulskiej 57

ELŻBIETA KOŚLACZ-VIROL
Gabriela Zapolska w kręgu nabistów 83
HANNA RATUSZNA

Paryskie spotkania Gabrieli Zapolskiej ze sztuką – w kręgu japonizmu 95

ANNA JANICKA

Gabriela Zapolska: kolekcjonerka czy posiadaczka kolekcji sztuki? 111

BARBARA LENA GIERSZEWSKA

Lwowskimi śladami Gabrieli Zapolskiej w XXI wieku. Do turystyki literackiej glossa

osobista 129

II. INTERPRETACJE 161

MATEUSZ SKUCHA

Erotyzm kurortowy. O Wielkim nieznajomym Józefa Ignacego Kraszewskiego i

Sezonowej miłości Gabrieli Zapolskiej 163

DARIUSZ PIECHOTA

Outsiderka u Żebrowskich. O Córce Tuśki Gabrieli Zapolskiej 179

ROŚCISŁAW RADYSZEWSKI

Kategorie wolności i moralności w twórczości Gabrieli Zapolskiej i Łesi Ukrainki

193
ANNA PEKANIEC

Emancypacja – tak, ale jaka? Mężczyzna Gabrieli Zapolskiej i Typ A Marii
Morozowicz‑Szczepkowskiej – paralele i rozbieżności 211

MAŁGORZATA GÓRZYŃSKA

Przez moje okno. Lwowskie kroniki i felietony Gabrieli Zapolskiej 247

MATEUSZ KUCAB

Hermeneutyka przemocy. Gabriela Zapolska i Patricia Highsmith 277

III. RECEPCJA, KONTEKSTY 289

JAROSŁAW ŁAWSKI
Dulszczyzna. Przemiany znaczenia 291

ANNA BIŁOS

Jak wypromować Gabrielę Zapolską we Francji? Podejście instytucjonalne 321

MARTA BIAŁOBRZESKA
Powrót Zapolskiej 327
CÉCILE COUTIN

Gabriela Zapolska na wystawie poświęconej Marii Antoninie, Paryż,

2 maja 1894 roku 343
YEVHEN NAKHLIK

Gabriela Zapolska w recepcji ukraińskiej 351

VERA OTSKHELI

Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej na scenie Teatru Gruzińskiego 375

LUCJAN SUCHANEK

Gabriela Zapolska w rosyjskim internecie 389

MICHAŁ SIEDLECKI

Gabriela Zapolska na scenie białostockiego teatru 399

„Mogę napisać jak Zapolska: «Jestem teraz zupełnie spokojna»”.
Z Elżbietą Koślacz-Virol rozmawia Anna Janicka 409

Aneks fotograficzny 423
Noty o Autorach 427
Summary 437
Skorowidz nazwisk 441

Naukowy Projekt Wydawniczy – Seria „Przełomy/Pogranicza” 453
Spis wydawnictw Collegium Columbinum I‑XXXVI