Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка .

Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка .
12.08.2019

Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. / Відп. ред. Володимир Мельник, Микола Жулинський ; Відп. секретар Святослав Пилипчук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Т. 1. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 807 (1).


       Збірник містить доповіді та повідомлення українських і закордонних учених на Міжнародному науковому конгресі «Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження Івана Франка).

       Серед членів редакційної колегії – науковці Інституту Івана Франка НАН України: директор, член-кореспондент НАН України, д-р філол. наук, проф. Євген НАХЛІК, завідувач відділу франкознавства, канд. філол. наук, старший наук. співробітник Микола ЛЕГКИЙ.

       У збірнику надруковано статті науковців Інституту Івана Франка НАН України.

Розділ «Світогляд Івана Франка» відкривається статтею Євгена НАХЛІКА «Іван Франко: від соціалістичного федералізму до національного державництва»,

розділ «Особистість, творчий шлях, доля» – статтею заступниці директора з наукової роботи, д-ра філол. наук, старшого наук. співробітника Алли ШВЕЦЬ «“Я завше щиро радів, коли Франку повелось що доброго написати” (Михайло Павлик та Іван Франко у літературно-критичній взаєморецепції)».

У розділі «Особистість, творчий шлях, доля» опубліковано статтю наукового співробітника, канд. іст. наук Андрія ФРАНКА «Іван Франко як учений, видавець та організатор української академічної науки в НТШ».

У розділі «Теорія і методологія» уміщено статті молодших наукових співробітниць: канд. філол. наук Христини ВОРОК «Крізь поетику онейричного простору: семантика та поетика вертикалі у прозі Івана Франка», Ірини ГОРОШКО «“Про таку делікатну матерію, як любов…”: прямі форми художнього психологізму в декодуванні інтимних почуттів Франкових героїв», Катерини ШМЕГИ «Мовленнєва репрезентація маскулінних персонажів у прозі Івана Франка».

У розділі «Інтерпретація тексту» подано статтю наукової співробітниці, канд. філол. наук Марії ЛАПІЙ «Гірський пленер у “Дріаді” Івана Франка: від пейзажоопису до “чуттєпису”».