Євген НАХЛІК. Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література.

Євген НАХЛІК. Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література.
01.08.2019

Нахлік, Є. К.
Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література / Євген Нахлік ; Національна академія наук України, Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2019. 638 (1) с. : 16 с. іл. (Проект "Наукова книга" ).

       В інтердисциплінарній монографії по-новому розглядається проблема світоглядної, ідеологічної, естетичної та літературної еволюції Івана Франка, обґрунтовується її поділ на чотири етапи й докладно висвітлюються з цього погляду взаємини письменника з чільними тогочасними ідеологами — М. Драгомановим, М. Павликом, В. Барвінським та ін., митрополитом Андреєм Шептицьким, біблієзнавча полеміка з Франком священник Миколи Конрада. Досліджується Франкове ставлення до релігії, його участь у діяльності радикальної та національно-демократичної партій і розходження з ними. Значну увагу приділено Франковій еволюції від соціалістичного федералізму до національного державництва, його поглядам на інститут держави та застереженням проти її тоталітарного тиску на особистість, викладеним у філософсько-публіцистичних працях. Ретельно простежуються тенденції революціонізму та еволюціонізму, соборницькі й державницькі акценти, визвольні мотиви у Франковій поезії, розкриваються грані Франкового людинолюбства, його відгуки на трагедію Першої світової війни та російсько-імперську окупацію Східної Галичини. В центрі уваги дослідника також питання інтертекстуальності й типології (перегуки й паралелі з поезією Т. Шевченка, А. Міцкевича, Ю. Б. Залеського, В. Симоненка та ін.), символічної автобіографії, набуття знань і виявів оригінальності. Осмислення різних аспектів оперто на з’ясуванні джерелознавчих і фактологічних питань.

       Для франкознавців (філологів, істориків, філософів, політологів, соціологів, правознавців, психологів), дослідників і викладачів історії української літератури, політичної історії та історії філософської думки в Україні останньої третини ХІХ — початку ХХ ст., а також для всіх, хто зацікавлений у глибшому пізнанні Франкового феномена та його доби.


       Рецензія: Микитюк В. Цінне дослідження у франкології [Рец. на кн.:] Нахлік Є. Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література / Є. Нахлік ; Національна академія наук України, Інститут Івана Франка. — К.: Наук. думка, 2019. — 638 (1) с.: 16 с. іл. (Проект «Наукова книга») / Володимир Микитюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. 2019. № 12 : Груд. С. 58–59.

Електронна версія видання: http://surl.li/tuurc