Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури)

Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури)
29.12.2017

Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) / Володимир Микитюк ; рецензенти: Г. Токмань, Є. Нахлік, М. Гнатюк, О. Квас; МОН України ; ЛНУ ім. Івана Франка ; Кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка ; Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.

       У проблемно-синтетичній монографії досліджено та актуалізовано педагогічну концептосферу Івана Франка, яка посідає вагоме місце в історії вітчизняної і європейської освіти, є продуктивною для розвитку національної педагогіки. Висвітлено методологічні концепти Франка про специфіку української літератури як навчальної дисципліни у площині системного вивчення теорії та практики методичних основ викладання у середній і вищій школі; погляди дидакта про цінності та роль літературної освіти у розвитку громадянського суспільства, думки про особистість учителя, лекторську майстерність, програми викладання та навчальні підручники з української літератури. Розглянуто ідеї Франка про розвиток творчих здібностей слухачів, проблеми сучасної рецепції його художніх і наукових текстів з педагогічною тематикою, мовний світ митця, окцидентальну ментальність та еволюційний розвиток менторської парадигми мислителя від позитивістської педагогіки до педагогіки прагматизму.