Літопис життя і творчості Івана Франка. Том 1

Літопис життя і творчості Івана Франка. Том 1
03.01.2017

Мороз М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм.: М. Жулинський, М. Шалата; [редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів: АРТОС, 2016. – Т. 1: 1856 – 1886 / наук. ред. Г. Бурлака. – 572 с.

       Пропоновану тритомову працю Мирослав Мороз (1923–2006) написав іще в минулому столітті, та лише тепер доля дозволила їй вийти «на люди». Це перший хронологічний звід відомостей про життя і діяльність українського генія людства Івана Франка, зі засвідченням кожної дати, кожного факту відповідним документом, дослідницьким чи архівним джерелом. Кожен том супроводжують докладні покажчики, які полегшують користування виданням. «Літопис життя і творчості Івана Франка» розрахований на фахівців-літературознавців, на викладачів і студентів вищих навчальних закладів, на вчителів та учнів-старшокласників.