Номенологія

Номенологія
04.12.2007

Челецька М. М. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) / Відп. ред. М. З. Легкий. – Львів, 2007. – 304 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 9].

У монографії вперше здійснено всебічний естетико-функціональний аналіз компонентів заголовкового комплексу – заголовків, підзаголовків, присвят та епіграфів до поетичних творів І. Франка. Номеносферу Франкової лірики досліджено з погляду її дотичності до проблем рецептивної естетики, психології творчості, семіотики і семіології, наратології, з дотриманням принципів часопросторового, жанротворчого та ейдологічного підходів до тексту.
Книжку присвячено розкриттю «номенологічних таємниць» поетичної творчості І. Франка, які пов’язані з єдністю архітектонічно-композиційного задуму поета, який «мислив збірками і циклами». З’ясовано природу і характер Франкового поетичного «мислення стилями», що є основним рушійним чинником у породженні рецептивних вражень; при цьому значної уваги надано ролі читача у процесі «відшукування» авторських інтенцій, виявлених у назвах, присвятах чи епіграфах.
Монографія стане в нагоді літературознавцям, викладачам і студентам, а також усім тим, хто цікавиться творчістю І. Франка.