Філософія поезії

Філософія поезії
01.10.2009

Тихолоз Б. С. Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії / Наук. ред. В. С. Корнійчук. – Л., 2008. – 320 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 12. Львівський національний університет імені Івана Франка. Міжнародна асоціація франкознавців].


Пропонована книга – ґрунтовний, стереометричний науковий “портрет” Івана Франка як поета філософської рефлексії. Дослідження присвячено комплексному осмисленню філософської лірики письменника в аспекті діалектичного саморозгортання поетичної рефлексії. Статус філософської лірики в системі генерики кваліфіковано як метажанровий різновид ліричного роду, сутність якого визначає поетична (філософсько-лірична) рефлексія. З’ясовано місце філософської лірики в генологічній свідомості та світоглядно-естетичній еволюції митця-мислителя, її роль у кристалізації “філософської віри” письменника; систематизовано його погляди на філософську лірику як різновид “рефлексійної” поезії. З позицій діалектичної герменевтики тлумачаться ідейно-естетичні особливості філософсько-ліричних творів, циклів, художньо-філософських концепцій поетичних книг. Визначено домінантні образно-смислові опозиції художньої філософії головних Франкових поетичних збірок: “божеське – людське” (“Із літ моєї молодости”), “вершини – низини” (“З вершин і низин”), “ерос – танатос” (“Зів’яле листя”), “суще – належне” (“Мій Ізмарагд”), “сумнів – віра” (“Із днів журби”), “вічне – тлінне” (“Semper tiro”), які в загальному підсумку зводяться до універсальної діалектики ідеального і реального.

Книга адресована науковцям-філологам, викладачам та студентам-гуманітаріям, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться творчістю Івана Франка.