Медвідь І. Пророк чи єретик? Релігійний світогляд Івана Франка та його взаємини з духовенством

 Медвідь І. Пророк чи єретик? Релігійний світогляд Івана Франка та його взаємини з духовенством
23.08.2023

Медвідь І. Пророк чи єретик? Релігійний світогляд Івана Франка та його взаємини з духовенством / Ігор Медвідь ; «Передмова» Ярослава Грицака ; Укр. католицький ун-т ; Львів. нац. літ.-меморіальний музей Івана Франка ; Ін-т Івана Франка НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів : Вид-во Українського католицького університету, 2023. 423, [1] с. + 16 іл.

У книжці комплексно досліджено характер та еволюцію релігійних по­глядів Івана Франка. Монографія відкриває читачу світогляд Івана Франка в контексті ширших процесів: модернізації, поширення нових ідеологій, розвитку українського національного руху та викликів перед Греко-Католицькою Церквою. Чимало уваги приділено розгляду взаємин поета з греко-католицьким духовенством, зокрема й двома митрополитами – Сильвестром Сембратовичем та Андреєм Шептицьким. Автор пробує відповісти на питання: чому один із національних пророків був для певної частини греко-католицького духовенства єретиком? Як еволюціонувало це ставлення від часів Франка до сьогодення? І де ті точки дотику, в яких традиції поєднуються з модерністю?