Франкознавча серія

Літопис життя і творчості Івана Франка. Том 2

Літопис життя і творчості Івана Франка. Том 2

01.03.2017

Літопис життя і творчості: Мороз М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів: АРТОС, 2016. – Т. 2: На вершинах (1887–1899) / наук. ред. О. Луцишин. – 692 с.

Літопис життя і творчості Івана Франка. Том 1

Літопис життя і творчості Івана Франка. Том 1

03.01.2017

Мороз М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм.: М. Жулинський, М. Шалата; [редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Львів: АРТОС, 2016. – Т. 1: 1856 – 1886 / наук. ред. Г. Бурлака. – 572 с.

"Франківська енциклопедія"

"Франківська енциклопедія"

12.12.2016

Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів: Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – 680 с.

Лапій М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи» : Семантика й поетика

Лапій М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи» : Семантика й поетика

09.12.2016

Лапій М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи» : Семантика й поетика / Марія Лапій ; [наук. ред. Євген Нахлік] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2016. – 275 с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).

Віктор НЕБОРАК. Іван Франко : вершини і низини

Віктор НЕБОРАК. Іван Франко : вершини і низини

14.03.2016

Неборак В. Іван Франко : вершини і низини (інтерпретації вибраних віршів, циклів і поем зі збірки «З вершин і низин») / Віктор Неборак ; [відп. ред. Євген Нахлік] ; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 224 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 15).

За матеріалами Франківської енциклопедії. Том "І. Франко. Поезія"

За матеріалами Франківської енциклопедії. Том "І. Франко. Поезія"

28.10.2010

Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка / М. Барабаш, В. Неборак, Б. Тихолоз, Н. Тихолоз / Упор. та наук. ред. Б. Тихолоз. – Львів, 2010. – 288 с. – [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Франкознавча серія. Вип. 14].

Контактологія

Контактологія

01.12.2009

Піхманець Р. В. Іван Франко і Василь Стефаник: Взаємини на тлі доби / Наук. ред. М. З. Легкий. – Л., 2008. – 264 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 13. Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника].

Філософія поезії

Філософія поезії

01.10.2009

Тихолоз Б. С. Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії / Наук. ред. В. С. Корнійчук. – Л., 2008. – 320 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 12. Львівський національний університет імені Івана Франка. Міжнародна асоціація франкознавців].

Номенологія

Номенологія

04.12.2007

Челецька М. М. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) / Відп. ред. М. З. Легкий. – Львів, 2007. – 304 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 9].

Міфопоетика

Міфопоетика

07.07.2007

Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза. – Львів, 2007. – 336 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. «Франкознавча серія». Вип. 11].


12