Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі

Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі
28.09.2015

Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі : У 3 кн. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародна школа україністики НАН України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Бердянський державний педагогічний університет. – К., 2015.

       1. Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі : У 3 кн. – Кн. 1. – К., 2015. – 672 с.
       До першої книги увійшли матеріали, що стосуються рецепції творчості Тараса Шевченка, починаючи від прижиттєвих відгуків до періоду міжвоєнного двадцятиріччя. Це критика, літературознавчі, перекладознавчі та історичні дослідження, які сприяли донесенню до польського читача правдивого образу Кобзаря, роблячи цим вагомий внесок у світову шевченкіану.

       2. Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі : У 3 кн. – Кн. 2. – К., 2015. – 512 с.
       До другої книги увійшли праці відомих польських шевченкознавців Мар'яна Якубця, Стефана Козака, Володимира Починайла та Володимира Мокрого, більшість із яких уперше виходять у перекладі українською мовою. Ці студії засвідчують глибинний інтерес до постаті видатного українського поета і художника Тараса Шевенка, які великою мірою доносять до польського читача правдивий образ Кобзаря, роблячи цим вагомий внесок у світову шевченкіану.
       3. Київські полоністичні студії. – Т. ХХV: Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі : У 3 кн. – Кн. 3. – К., 2015. – 640 с.
       До третьої книги ввійшли опубліковані в період від Другої світової війни (1939) до початку ХХІ століття праці польських дослідників, присвячені творчості Тараса Шевченка. Критика, літературознавчі, перекладознавчі, мовознавчі, історичні та мистецтвознавчі студії цього часу, створені цілою плеядою видатних учених (чиї матеріали частково представлені у другій книзі), сформували сучасне обличчя польського шевченкознавства.