До 155-річчя І. Франка

До 155-річчя І. Франка
01.12.2011

Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: збірник наукових праць / НАН України; Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.; відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік. - Київ; Львів, 2011. - 440с. - Випуск І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія.

Перший випуск продовжуваного збірника «Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації», приурочений до заснування Інституту Івана Франка НАН України і 155-річчя від дня народження письменника, містить франкознавчі огляди, літературознавчі, культурологічні, фольклористичні розвідки, зразки статей до Франківської енциклопедії, першодруки окремих Франкових текстів, доти недруковані деякі листи Н. Кобринської до письменника, листи дітей до Ольги Франко, спогади про І. Франка, бібліографічні матеріали (І. Франко в дисертаційних дослідженнях 1988-2009 рр., франкознавчі публікації науковців Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2006-2010 рр.).

Див. рец. на цей зб.: