2015 рік

 1. 4–6 березня 2015 р. на Загальних зборах Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України і Загальних зборах Національної академії наук України  директора Інституту Івана Франка НАХЛІКА Євгена Казимировича обрано членом-кореспондентом НАН України по Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства зі спеціальності «Українська література».

 2. Львівську обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури у номінації «Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади»  ‒ імені Михайла Возняка здобув НАХЛІК Євген Казимирович за книгу «“І мертвим, і живим, і ненарожденним”, і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції» (Львів, 2014).

 3. За підсумками конкурсу Львівської міської ради та міськвиконкому на фінансову підтримку україномовних книжкових видань львівських видавництв за 2014 р., у номінації «наукова література» перше місце здобула книжка НАХЛІКА Євгена Казимировича «І мертвим, і живим, і ненарожденним», і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції».

 4. За рішенням журі Полтавської обласної премії імені І. П. Котляревського, лауреатом у 2015 році в номінації «Подія року» став НАХЛІК Євген Казимирович за монографію «Перелицьований світ Івана Котляревського: текст-інтертекст-контекст» (Львів, 2015).

 5. За підсумками першого півріччя ХVІІ Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2015» монографія НАХЛІКА Євгена Казимировича «Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст» (Львів, 2015) увійшла до списку семи найцікавіших книжок у підномінації «Літературознавство / критика» номінації «Хрестоматія».
 6. Старший науковий співробітник відділу літературного процесу в Західній Україні та компаративістики Інституту Івана Франка, д. філол. н. ЛУЧУК Іван Володимирович здобув літературну премію в галузі критики ім. О. І. Білецького за цикл статей критичного аналізу сучасного львівського письменства.
 7. З нагоди відзначення професійного свята – Дня науки 15 травня 2015 р. старшого наукового співробітника відділу літературного процесу в Західній Україні та компаративістики Інституту Івана Франка НАН України НЕБОРАКА Віктора Володимировича було нагороджено грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України «за вагомі досягнення в науковій і науково-організаційній роботі».
 8. Премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих учених отримала заступник директора з наукової роботи Інституту Івана Франка НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник ШВЕЦЬ Алла Іванівна.
 9. Щорічну премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для молодих учених присуджено в. о. вченого секретаря Інституту Івана Франка НАН України, молодшому науковому співробітнику відділу літературного процесу в Західній Україні та компаративістики ЛИШАК Галині Йосифівні.

2014 рік

 1. Молодший науковий співробітник відділу франкознавства, к. філол. н. ДРОНЬ Катерина Іванівна здобула премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за наукову монографію «Міфологізм у прозі Івана Франка (імагологічний аспект)» (К., 2013) (Постанова Верховної ради України № 690-VIII від 15 вересня 2015 р.).

 2. Старший науковий співробітник, доктор філологічних наук Іван Володимирович ЛУЧУК отримав Грамоту від Департаменту з питань освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

 3. Заступник директора з наукової роботи, старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук   Алла Іванівна ШВЕЦЬ отримала Почесну Грамоту Західного наукового центру НАН України і МОН України «за вагомий внесок у розвиток науки і освіти».

 4. Старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук   ЛУЦИШИН Олена Богданівна отримала Грамоту Західного наукового центру НАН України і МОН України «за вагомі досягнення в науковій і науково-організаційній роботі».

 5. Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада  відзначила дипломом для талановитих молодих учених і спеціалістів за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі молодшого наукового співробітника відділу франкознавства ДЕРЕВ’ЯНУ Мирославу Володимирівну.

2013 рік

 1. Лауреатом літературної премії імені Романа Федоріва за найкращі літературно-критичні публікації у 2012 р. на сторінках часопису "Дзвін" став поет, критик, старший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України, кандидат філологічних наук Іван Володимирович ЛУЧУК.
 2. Завідувач відділу франкознавства, старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук Микола Зіновійович ЛЕГКИЙ отримав Грамоту від Департаменту з питань освіти, сім'ї та молоді Львівської облдержадміністрації "за вагомі досягнення у науковій і науково-організаційній роботі".
 3. Старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук  Іван Володимирович ЛУЧУК отримав Грамоту Західного наукового центру НАН України і МОН України "за вагомий внесок у розвиток науки і освіти". 
 4. Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада  відзначила дипломом для талановитих молодих учених і спеціалістів за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі молодшого наукового співробітника відділу літературного процесу та компаративістики ЛАПІЙ Марію Михайлівну.
 5. Обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури у номінації "Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади"  - імені Михайла Возняка отримав старший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України, доктор філологічних наук ЛУЧУК Іван Володимирович - за такі книжки: наукову монографію «Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики» (2012), літературно-критичні й есеїстичні збірки «Літературний джаз» (2011) та «Дикі думи» (2011), антології в упорядкуванні І. Лучука «Ars poetica. Українська лірика про мистецтво поетичне» (2012), «Мистецтво поетичне: хрестоматія української літературної критики й есеїстики про поезію» (2012).

2012 рік

 1. 19 січня 2012 р. НАХЛІКУ Євгену Казимировичу присуджено Літературно-мистецьку премію імені Пантелеймона Куліша «за наукові дослідження творчості Пантелеймона Куліша». Цю почесну відзнаку заснували 1 березня 2011 р. ГО «Оберіг-Чернігів» та Волинське товариство «Світязь» (за сприяння Національної спілки письменників України і міжнародних громадських організацій) – для розвитку вітчизняного книговидання і підтримки українських письменників, митців, науковців, журналістів, працівників культури та освіти, громадських діячів і меценатів.
 2. Президія НАН України на засіданні від 15 лютого 2012 р. присудила Премію Національної академії наук України для молодих вчених ученому секретарю Інституту Івана Франка НАН України, кандидату філологічних наук БАРАБАШ Мар'яні Маркіянівні за книжку: "Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) / НАН України; Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. М. З. Легкий. - Львів, 2007. 
 3. Обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури у номінації "Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади"  - імені Михайла Возняка отримала науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України, кандидат філологічних наук МЕЛЬНИК Оксана Олегівна – за книжку «Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація» / НАН України. Інститут Івана Франка. – К.: Наукова думка, 2011. – 294 с. (Проект "Наукова книга. Молоді вчені").
 4. Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада  відзначила дипломом для талановитих молодих учених і спеціалістів за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі молодшого наукового співробітника відділу франкознавства САЛІЙ Олександру Романівну.

2011 рік

 1. Нахлік Євген Казимирович, доктор філологічних наук, директор-організатор Інституту Івана Франка, отримав у квітні 2011 р. Премію імені Григорія Костюка за джерелознавчо-інтерпретаційну статтю дослідження «З оточення Пантелеймона Куліша: Григорій Честахівський і Маруся Денисенко» (опубл. у зб.: «Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Відп. ред. Галина Бурлака. – К., 2009. – Т. 4. – С. 59–101)».
 2. Наталя Богданівна Тихолоз, к. філол. н., старший науковий співробітник, отримала Премію імені Соломії Павличко за статті «“…Ведені люблячою рукою мами…”: виховні ідеали Ольги Франко» з додатком листів Ольги Франко до синів Андрія і Тараса Франків (Дзвін. 2009. № 8), «Згасла свічка Андрія Франка» (Дзвін. 2010. № 8) (витяг з протоколу № 8 Вченої ради Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України від 21 червня 2011 р.).
 3. Ігор Володимирович Котик, к. філол.. н., науковий співробітник, став переможцем конкурсу літературних критиків за 2011 р. від порталу «Буквоїд» і отримав головний цінний приз від генерального спонсора конкурсу – видавничого дому Most Publishing та диплом переможця у номінації «Найкраща рецензія» за рецензію «“Хрест” і спокута Ірванця». (Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/events/konkurs/2011/05/21/171242.html).
 4. Франко Андрій Дмитрович нагороджений грамотою-«Подякою» «за плідну діяльність Музею-оселі родини Івана Франка, вагомий внесок у розвиток його роботи та з нагоди 19-річчя створення установи та ювілею письменника» (за підписом міського голови м. Калуша Івано-Франківської області п. Ігоря Насалика) на науково-практичній конференції «Іван Франко і сучасність (До 155-річчя від дня народження)», яка відбулась 7 – 8 жовтня 2011 р. у м. Калуші.

ІІ. Інтернет-рейтинги книжок, виданих в Інституті Івана  Франка.

 1. За підсумками ХІІІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року ’2011» збірник: Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Зб. наук. праць. Випуск І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. (К., Львів, 2011) увійшов до списку семи найцікавіших книжок (на третьому місці) у підномінації «Літературознавство» номінації «Хрестоматія» (Короткі списки рейтингу «Книжка року ’2011». Номінація «Хрестоматія» // Буквоїд / Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/events/raityng/2011/11/25/121230.html; Україна молода / Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2000/164/71223/; ХІІІ Всеукраїнський рейтинґ «Книжка року ’2011»: Номінація «Хрестоматія» / Ред. сторінки Костянтин Родик / Україна молода. – 2011. – № 232. – 21 груд. – С. 13).
 2. За підсумками першого півріччя ХІІІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року ’2011» видання «Євген Казимирович Нахлік. Біобібліографічний покажчик» (Л., 2011) увійшло до «семи найцікавіших книжок» (за абеткою) у підномінації «Літературознавство» номінації «Хрестоматія» (ХІІІ Всеукраїнський рейтинг «Книжка року’2011». Лідери літа: «Хрестоматія» / Ред. сторінки Костянтин Родик // Україна молода. – 2011. – 13 лип. – № 119. – С. 13).
 3. У рейтингу «ЛітАкцент-2011» книжка О. Мельник «Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація» (К.: Наукова думка, 2011) стала лідером IV кварталу 2011 р. в номінації «Літературознавство». Інформацію вміщено на сайті Інтернет-видання «ЛітАкцент». (Режим доступу: http://litakcent.com/2012/01/12/litakcent-roku-2011-lidery-chetvertoho-kvartalu/).