Про інститут

Інститут Івана Франка НАН України -

це академічна науково-дослідна установа, утворена на базі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відповідно до постанови Президії НАН України № 114 від 13.04.2011 р. Це літературознавча установа широкого профілю, яка представляє академічне літературознавство у Львові й у якій, крім пріоритетного напрямку – франкознавства, розвиваються інші напрямки: шевченкознавчі, кулішезнавчі, славістичні, германістичні, теоретико-літературні та компаративістичні дослідження, вивчення літературного процесу в Галичині від «Руської Трійці» до «Молодої Музи», української еміграційної літератури, інших творчих індивідуальностей, проблем поезіє­знавства, літературної критики. Таке розмаїття досліджуваних явищ, як і сам загальнолітературознавчий профіль інституту відповідає широті інтересів та творчої і літературознавчої практики самого Івана Франка, який провадив широкий інтертекстуальний діалог зі світовою культурою, писав майже про всіх українських та багатьох іншомовних письменників – своїх попередників та сучасників, активно виступав як літературний критик.

Історія. 

Як науковий колектив Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (ЛВІЛШ) почало функціонувати від вересня 1991 р. у складі відділу франкознавства та відділу літературного процесу в Західній Україні (від 1996 р. – відділ літературного процесу в Західній Україні та компаративістики).  Постановою Президії НАН України від 19 березня 2008 р. № 84 створено у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України сектор літературної критики для осмислення сучасного літературного процесу.

Керівник Відділення (також і завідувач відділу літературного процесу в Західній Україні та компаративістики), а від 13 квітня 2011 р. директор-організатор і від 25 квітня 2012 р. директор Інституту Івана Франка – доктор філологічних наук, професор Євген Нахлік.  Вченим секретарем спочатку працював Петро Ляшкевич, від 1994 р. – Григорій Чопик, від 2002 р. – Наталія Тодчук, від 2003 р. – Алла Швець, від 2009 р. – Мар’яна Барабаш, від 2013 р. – Галина Лишак. Від 2010 р. впроваджено посаду заступника директора з наукової роботи, яку обійняла Алла Швець.

Завідувачі відділу франкознавства: у 1991­–1994 рр. – Лариса Бондар, у 1994–2002 рр. – Мирослав Мороз, від 2002 і до цього часу – Микола Легкий.

Наукова діяльність. 

Науковці Інституту Івана Франка виконують такі індивідуальні та планові завдання:

  • захищають дисертації та видають індивідуальні монографії: «Категорія “літературний розвиток” у науковому трактуванні Івана Франка» Олени Луцишин (1998), «Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка» Миколи Легкого (1999) – обидві відзначені премією для молодих вчених НАН України; «Ecce Homo: Добра звістка від Івана Франка» Ростислава Чопика, «Роман Івана Франка “Для домашнього огнища”: простір і час» Наталії Тодчук (обидві – 2002), «Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка» Алли Швець (2003), «Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти)» Наталі Тихолоз, «Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії» Богдана Тихолоза (обидві – 2005) – усі три також відзначені премією для молодих вчених НАН України; «Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів)» Мар’яни Челецької (2007), «“Мов органи в величному храмі...”: Контексти й інтертексти Івана Франка (порівняльні студії)» Валерія Корнійчука (2007); «Філософська лірика Івана Франка: Діалектика поетичної рефлексії» Богдана Тихолоза (2009) – відзначена премією ім. С. Єфремова; «Іван Франко і Василь Стефаник: Взаємини на тлі доби» Романа Піхманця (2009) – загальноукраїнська премія «ЛітАкценту» за найкращу літературознавчу книжку року та Івано-Франківська обласна премія ім. Василя Стефаника; про Франка йдеться в окремих розділах книжки Євгена Нахліка «Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проб­леми українсько-польської літературної компаративістики» (2010); за книжку «Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація» (2011) Оксана Мельник отримала обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури імені Михайла Возняка у номінації "Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади" (2012); наукова монографія Катерини Дронь «Міфологізм у художній прозі Івана Франка» (2013) відзначена премією Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2015);
  • готують посібники («Іван Франко» Миколи Легкого, 2001);
  • перевидають франкознавчі праці попередників, як ось «Франкознавчі студії» Якима Яреми (2007);
  • перевидають окремі твори Івана Франка, наприклад збірку «Баляди і розкази» (2007), працю «Українська література в 1904 році» в українському перекладі з німецької (2005), роман «Для домашнього огнища» (колективний збірник «Іван Франко – майстер кримінального читва», 2006), «Оповідання для дітей» (2006) та ін.;
  • видають неопубліковані спогади про письменника: книжка Наталі Тихолоз «Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей» (2007), публікація Алли Швець «Із секретів “сімейного огнища” Івана Франка: мемуарні одкровення (неопубліковані спогади Марії Грінченко)» (Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – К., 2010. – Т. 5) та ін.;
  • публікують статті, рецензії тощо (упродовж лише 2006–2010 рр. оприлюднено 136 дрібножанрових праць, а загалом за ці роки зроблено 173 франкознавчі публікації).

Практично всі перелічені наші монографії стали помітними явищами в українському літературознавстві, вони являють собою новий крок, а то й етап у поступі франкознавства і складають основу його дальшого розвитку. При цьому вони мають і вагоме теоретико-літературне значення для студій наратологічних, психоаналітичних, часопросторових, жанрологічних, поезієзнавчих, інтертекстуальних, компаративістичних та ін.

Водночас науковці відповідно до робочих планів виконують такі проєкти, за які, крім них, не беруться жодні інші інституції чи окремі вчені. Саме цим визначається унікальне місце нашої науково-дослідної установи у сучасному франкознавчому процесі. Перш за все це системне, коментоване довидання 50-томника. В академічному видавництві «Наукова думка» вийшли «Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах»:

Т. 51: Прозові переклади, 1876–1912 (К., 2008);

Т. 52: Оригінальні та перекладні поетичні твори (К., 2008);

Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 (К., 2008);

Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 (К., 2010).

Крім того, видано «Покажчик купюр: (до Зібрання творів Івана Франка у п’ятдесяти томах)» (К., 2009). Голова редколегії – Микола Жулинський; науковий редактор 51, 53 і 54-го томів, а також «Покажчика купюр» – Євген Нахлік, 52-го тому – Микола Бондар. Тепер готуються наступні два додаткові томи (цього разу – наукових перекладів, що їх здійснив Іван Франко).

Укладаються систематичні бібліографічні покажчики із франкознавства – це продовження традиції, що її приніс у наше відділення Мирослав Мороз і продовжила Олена Луцишин. За упорядкування Мирослава Мороза видано покажчик «Зарубіжне франкознавство» (1997), за його ж упорядкування та Олени Луцишин – покажчик «Заборонене франкознавство. 1885–1988: Матеріали до бібліографії критичної літератури про Івана Франка (публікації, вилучені з обігу в Радянській Україні 1930–1980-х років)» (2006). Підготовано до друку (змакетовано) покажчики видань творів І. Франка та критичної літератури про нього «Франкознавство 1988–2005 рр.», що його почав укладати Мирослав Мороз, а закінчила Олена Луцишин. На черзі – укладання бібліографії франкознавства 2006–2010 рр., поточної бібліографії.

Науковці Інституту Івана Франка НАН України працюють над фундаментальним проєктом «Іван Франко: Літературна енциклопедія», яка готується у таких тематичних блоках:

І – «Іван Франко й українська література: попередники та сучасники» (статті, присвячені окремим персоналіям);

ІІ – «Іван Франко й зарубіжні літератури» (статті, присвячені окремим персоналіям);

ІІІ – «Іван Франко: поетичні твори» (статті про більшість поетичних творів, циклів, збірок);

ІV – «Іван Франко: художньо-прозові і драматичні твори, літературознавчі праці» (статті про більшість прозових і драматичних творів, основні літературо­знавчі праці);

V – «Іван Франко: теоретико-літературні аспекти творчості. Міфологічні, фольклорні та літературно-традиційні персонажі» (статті про естетичні погляди письменника та поетику його творчості – жанрів, стилю, віршування тощо, а також про міфеми, запозичені з різних міфологій, про фольклорних та літературно-традиційних персонажів).

Голова редколегії – Микола Жулинський, керівник проєкту – Євген Нахлік.

У рамцях роботи над першим томом видано згадану монографію Романа Піхманця «Іван Франко і Василь Стефаник: Взаємини на тлі доби», над першим і другим томами – окремі розділи книжки Євгена Нахліка «Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проб­леми українсько-польської літературної компаративістики». Готуються до друку: монографія Оксани Мельник «Іван Франко і Михайло Яцків: грані взаємин»; за науковою редакцією Євгена Нахліка – колективні монографії «Іван Франко і визначні літератори Чернігівщини (Михайло Коцюбинський, родина Бориса, Марії та Насті Грінченків, Володимир Самійленко)» (автори – Микола Легкий, Алла Швець, Микола Бондар), «Іван Франко й українські літератори Галичини та Буковини» (автори – Євген Нахлік, Оксана Нахлік, Алла Швець).

На матеріалі статей до третього тому «Іван Франко: поетичні твори» створено й видано колективні монографії «Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси)» (2007; автори – Катерина Дронь, Богдан Тихолоз, Наталя Тихолоз, Алла Швець), «Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка» (2010; автори – Мар’яна Барабаш, Віктор Неборак, Богдан Тихолоз, Наталя Тихолоз; обидві за науковою редакцією Богдана Тихолоза).

        До найголовніших наукових здобутків науковців Інституту Івана Франка НАН України за 2016–2021 роки належать:

–       Академічна енциклопедія: Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. Львів: Світ. Т. 1: А-Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. 2016. 680 с. (Серія «Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники»).

–       Літопис життя і творчості: Мороз М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. / Мирослав Мороз; авт. передм. М. Жулинський, М. Шалата; [редкол: М. Жулинський (голова) та ін.]; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Львів: АРТОС, 2016. Т. 1: 1856–1886 / наук. ред. Г. Бурлака. 572 с.; Т. 2: На вершинах (1887–1899) / наук. ред. О. Луцишин. 692 с.; 2017. Т. 3: 1900–1916 / наук. ред. Є. Пшеничний. 488 с.

 Наукові монографії:

–       Лапій М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та «Молодої Музи» : Семантика й поетика / [наук. ред. Євген Нахлік] ; НАН України. Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2016. 275 с. Проєкт «Наукова книга» (Молоді вчені).

–        Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) / рецензенти: Г.Токмань, Є. Нахлік, М. Гнатюк, О. Квас; Міністерство освіти і науки України ; Львівський національний університет імені Івана Франка ; Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка ; Інститут Івана Франка НАН України. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 408 с.

–        Ворок Х. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка / наук. ред. Микола Легкий ; НАН України. Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2018. 256 с. Проєкт «Наукова книга» (Молоді вчені).

–       Салій О. «Сей край невичерпаної красоти»: гуцульський текст в українській художній прозі кінця XIX – початку XX століття : монографія / наук. ред. Микола Легкий ; НАН України. Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2018. 325 с. Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).

–        Нахлік Є. Перипетії з приват-доцентурою Івана Франка у Львівському та Чернівецькому університетах / НАН України, ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2018. 172 с. («Франкознавча серія». Вип. 16).

–       Швець А. Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Інститут Івана Франка НАН України, Лекторій СУА з жіночих студій УКУ, ВГО «Союз Українок». Львів, 2018. 752 с. (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 23).

–        Нахлік Є. Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література / Євген Нахлік ; Національна академія наук України, Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2019. 638 (1) с. : 16 с. іл. (Проєкт «Наукова книга» ).

–       Нахлік Є. Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : До 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури / наук. і літ. ред. Оксана Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2019. 191 [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ – початок ХХ століття). Вип. І.

–      Салій О. Р. Учень, опонент і колега: взаємини Кирила Студинського та Івана Франка / наук. і літ. ред. Євген Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2020. 231, [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ – початок ХХ століття). Вип. ІІ.

–      Легкий М. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці : монографія / науковий редактор Євген Нахлік ; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2021. 608 с. («Франкознавча серія». Випуск 17).

 Індивідуальні наукові збірники:

–        Нахлік Є. Від преромантизму до постмодернізму : Сильветки письменників. Літературно-критичні статті та рецензії. Екскурси до класики. Теоретико-компаративістичний уступ. Львів, 2016. 406 с. (Серія «Літературна критика й есеїстика» ; вип. 4).

–       Неборак В. Іван Франко : вершини і низини (інтерпретації вибраних віршів, циклів і поем зі збірки «З вершин і низин») / відп. ред. Євген Нахлік ; ДУ «Інститут Івана Франка НАН України». Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 224 с. (Франкознавча серія ; Вип. 15).

 –      Збірник літературно-критичних статей, рецензій: Котик І. Про перетворення тіла на слово : рецензії та статті / відп. за вип. Євген Нахлік ; НАН України. Інститут Івана Франка. Львів, 2019. 400 с. (Серія «Літературна критика й есеїстика». Вип. 6).

Колективні наукові збірники:

–       «Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем» : Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських культурних взаємин : збірник наукових праць : до 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа / Національна академія наук України. Інститут Івана Франка ; Інститут народознавства ; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України ; Українсько-чеське товариство імені Франтішека Ржегоржа ; [літ.-наук. ред.: М. Котик-Чубінська ; відп. ред. А. Швець ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. Львів: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. 218 с.

–        «Дивлячись на цей гірський світ» : Літературознавчий збірник / Інститут Івана Франка. Наукове товариство ім. Шевченка ; відп. ред. А. Швець ; наук. ред. М. Котик-Чубінська, М. Лапій ; передм. А. Швець; редкол.: Є. Нахлік (гол.), Р. Кушнір (гол.) та ін. Львів, 2018. 370 с.

–       Калуські історичні студії : Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства «Просвіта». За заг. ред. О. Малярчука, І. Тиміва. Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. Т. 3. 308с.

–     «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України. Інститут Івана Франка ; [відповід. ред. Алла Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.]. Львів, 2020. 392 c. (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 25).

–      Калуські історичні студії. Збірник наукових статей. Т. 5 / Упоряд. та відп. наук. ред. І. М. Тимів ; за ред. О. М. Малярчука. Івано-Франківськ: Фоліант, 2021. 356 с.

 Видання праць і творів:

–        Franko I. Szkice o literaturze : Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka / Iwan Franko ; [Koncepcja, projekt graficzny i realizacja : Robert Maciej ; Książka została opracowana przez Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie pod redakcią dra Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckiego ; Przedsłowie : Radyszewśkyj R. Iwan Franko w polskiej prasie : literatura i kultura / Rostysław Radyszewśkyj. – S. 5–19;  Rada redakcyjna : <...> prof. dr hab. Jewhen Nachlik <...> ; Instytut książki w Krakowie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego]. Warszawa ; Drohobycz, 2016. 392 s.

–       Franko I. W kregu Rusinów, Polaków i Żydów : Wybór artykułow / Iwan Franko ; [ukazujących się w prasie polskojęzycznej pod redakcią Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckiego ; Koncepcja, projekt i realizacja graficzna: Robert Maciej ; Wstęp dr Jan Matkowski «Iwan Franko – rzecznik zasad partnerstwa i współpracy w Galicji». S. 5–14; książka została opracowana przez Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie ; Rada redakcyjna : <...> prof. dr hab. Jewhen Nachlik <...> ;]. Warszawa ; Lwów ; Drohobycz ; Winnica, 2018. 464 s.

–        Дмитрасевич Т. А. Благословляю вишенські стежини... [Текст] : твори / Тадей Дмитрасевич ; Історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка ; Інститут Івана Франка НАН України ; Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України. Львів : вид-во ЛНУ, 2016. – Т. 1 / упоряд. О. Яремчук-Петьовка ; прим. М. Хомяка ; передм. М. Хомяка, О. Яремчук-Петьовки, Р. Шуста, Є. Нахліка, М. Пелех ; відп. за вип. Є. Нахлік, Р. Шуст. 421 с.

Наукові теми.

Протягом 2012–2016 рр. Інститут Івана Франка НАН України працював над виконанням затверджених Президією НАН України таких наукових тем (під керівництвом Є. К. Нахліка):

1. «Літературна і наукова спадщина українських письменників у європейському контексті (І. Франко, Т. Шевченко, П. Куліш, Н. Кобринська та інші). Франківська енциклопедія» (пріоритетний напрям – відомча тематика фундаментальних досліджень).

2. «Літературна творчість класиків і сучасників: динаміка виникнення, розвитку та рецепції новаторських шукань  (Т. Шевченко, П. Куліш, І. Франко, Н. Кобринська, сучасні письменники)» (пріоритетний напрям – цільова конкурсна тематика).

Упродовж 2016–2020 рр. в Інституті виконувалися 6 науково-дослідних робіт (із них – 4 фундаментальних, 2 – цільових): 

 1.    «Літературна і наукова спадщина українських письменників у європейському контексті (І. Франко, Т. Шевченко, П. Куліш, Н. Кобринська та інші). Франківська енциклопедія (відомча тематика фундаментальних досліджень згідно з рішенням бюро Відділення ЛММ НАН України від 14.02.2012 р., протокол № 2). Термін виконання –2012-2016. Науковий керівник теми – директор Інституту Івана Франка НАН України, чл.-кор. НАН України Є. К. Нахлік. 

2.    «Літературна творчість класиків і сучасників: динаміка виникнення, розвитку та рецепції новаторських шукань (Т. Шевченко, П. Куліш, І. Франко, Н. Кобринська, сучасні письменники)» (цільова наукова програма НАН України по Відділенню ЛММ НАН України у 2012–2016 рр. згідно з рішенням бюро Відділення ЛММ НАН України від 17.11.2011 р., протокол № 7). Термін виконання – 2012–2016 рр. Науковий керівник теми – директор Інституту Івана Франка, чл.-кор. НАН України Є. К. Нахлік). 

3.    «Франківська енциклопедія. Бібліографія франкознавства. Додаткові томи до “Зібрання творів” І. Франка. Творчі індивідуальності письменників (І. Франко, П. Куліш, Н. Кобринська та інші)» (відомча тематика фундаментальних досліджень згідно з рішенням бюро Відділення ЛММ НАН України від 29.11.2016 р., протокол № 8). Термін виконання – 2017–2019 рр. Науковий керівник теми – директор Інституту Івана Франка, чл.-кор. НАН України Є. К. Нахлік. 

 Триває робота над 3 темами:

1.    «Художні тенденції і постаті сучасного літературного процесу» (виконується як відомча тематика фундаментальних досліджень за цільовою програмою НАН України по Відділенню ЛММ НАН України «Культурно-мовні чинники гуманітарного розвитку України та їх роль у консолідації українського суспільства» згідно з рішенням бюро Відділення ЛММ НАН України від 29.11.2016 р., протокол № 8. Термін виконання – 2017–2021 рр. Науковий керівник теми – директор Інституту Івана Франка, чл.-кор. НАН України Є.К. Нахлік. 

2.    «Життя і творчість Івана Франка у зв’язках з українськими та зарубіжними письменниками: “Франківська енциклопедія”. Бібліографічні покажчики. Додаткові томи до “Зібрання творів” Івана Франка» (відомча тематика фундаментальних досліджень за цільовою програмою НАН України по ВЛММ НАН України «Культурно-мовні чинники гуманітарного розвитку України та їх роль у консолідації українського суспільства» згідно з рішенням бюро ВЛММ НАН України від 05.12.2018 р., протокол № 8). Термін виконання – 2019–2023 рр. Науковий керівник теми – директор Інституту Івана Франка, чл.-кор. НАН України Є. К. Нахлік.

3.     «Літературна творчість і біографія Івана Франка (нові підходи та інтерпретації)» (програмно-цільова та конкурсна тематика фундаментальних досліджень за програмою підтримки пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок ВЛММ НАН України згідно з Постановою Президії НАН України від 18.12.2019 № 339. Договір від 16.01.2020 № 1. Науковий керівник теми – заступник директора з наукової роботи Інституту Івана Франка, д. ф. н., с. н. с. А. І. Швець. Термін виконання – 2020–2021 рр.

Видавничі серії. 

Для видання наукової літератури у ЛВІВШ було засновано декілька видавничих серій: «Літературознавчі студії» (18 випусків), «Франкознавча серія»,  «Літературні портрети», «Літературні пам’ятки», «Бібліографічна серія», «Літературна критика та есеїстка», «Словесність» (відповідальний за випуск – Євген Нахлік). 

Нова, започаткована 2019 р. видавнича серія  — «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ — початок ХХ століття).