Концепція освітньої діяльності Інституту Івана Франка

Концепція освітньої діяльності Інституту Івана Франка
04.05.2023

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" №1187 від 30 грудня 2015 р., для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні публікуємо у вільному доступі на своєму веб-сайті Концепцію освітньої діяльності Інституту Івана Франка.

Концепція освітньої діяльності – нормативний документ ДУ «Інститут Івана Франка НАН України», який регламентує навчальні вимоги підготовки докторів філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 035 «Філологія».

Концепцію розроблено робочою (проєктною) групою зі спеціальності 035 «Філологія»  у складі:

  1. Легкий М. З., доктор філологічних наук, завідувач відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України;
  2.  Нахлік Є. К., доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту Івана Франка НАН України;
  3.  Швець А. І., докторка філологічних наук, заступниця директора з наукової роботи;
  4. Шмега К. М., кандидатка філологічних наук, в. о. вченого секретаря Інституту Івана Франка НАН України.