Вступ

Концепція освітньої діяльності Інституту Івана Франка

Концепція освітньої діяльності Інституту Івана Франка

04.05.2023

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" №1187 від 30 грудня 2015 р., для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні публікуємо у вільному доступі на своєму веб-сайті Концепцію освітньої діяльності Інституту Івана Франка.


Вступна кампанія-2023

 Інститут Івана Франка НАН України планує відкриття аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії та докторантури на здобуття ступеня доктора наук за науковою спеціальністю 035-Філологія.

Ліцензійний обсяг (осіб) - 2