Тихолоз Наталя Богданівна

Тихолоз Наталя Богданівна

Старший науковий співробітник відділу франкознавства
Кандидат філологічних наук
Вчене звання - старший науковий співробітник

Народилася 23 листопада 1978 р. у м. Миколаєві Львівської області.
2000 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (українське відділення).
У 2000–2003 рр. навчалася в аспірантурі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему «Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка».
Від 2000 р. працювала у відділі франкознавства Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України на посадах старшого лаборанта (2000), молодшого наукового співробітника (2003–2006 рр.), наукового співробітника (2006–2007), старшого наукового співробітника (від 2007 р.). 
Лауреат премії НАН України для молодих учених (2006), ім. Соломії Павличко (2011).
Наукові зацікавлення: франкознавство, історія української класичної літератури ХІХ ст., генологія, теорія літературної казки, літературна фамілістика та біографістика; проблеми текстології, біографії та інтерпретації творчості Івана Франка, зокрема його казкотворчість, міфопоетика, родинне оточення.
 

Вибрані публікації:


 Монографії:

  1. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти) / Наталя Тихолоз. – Львів : [Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України], 2005. – 316 с. – (Франкознавча серія. Вип. 6 ; Відп. ред. Є. К. Нахлік).
  2. Тихолоз Н. Ізмарагди Франкового казкосвіту: Літературознавче дослідження / Наталія Тихолоз. – Київ: Веселка, 2006. – 47 с. – (Урок літератури).

Розділи в колективних монографіях:


  1. Тихолоз Б., Тихолоз Н. «Голос духа чути скрізь…» (міфологічні персонажі в структурі Франкового тексту) / Б. Тихолоз, Н. Тихолоз // Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець ; За наук. ред. Б. С. Тихолоза ; НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2007. – С. 170–231. (Франкознавча серія. Вип. 11); Тихолоз Н. «Той ліс – зразок ще первісного світа…» (міфопоетика лісу) / Н. Тихолоз // Там само. – С. 368–301.
  2. Тихолоз Н. «Лис Микита» ; «Киця» ; «Абу-Касимові капці» ; «Коваль Бассім» / Н. Тихолоз // Стереометрія тексту : студії над поетичними творами Івана Франка : [колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз ; упорядник та наук. ред. Б. С. Тихолоз ; НАН України ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Львів, 2010. С. 136–169, 200–211 – (Франкознавча серія. Вип. 14).

 Упорядкування та наукова публікація текстів (окремі видання):

  1.  Semper magister et semper tiro : Іван Франко та Осип Маковей / упорядкування, передмова, коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз; відп. та літ. ред. Є. Нахлік. – Львів : [Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України], 2007. – 172 с. – (Серія: «Літературні пам’ятки». Вип. 6).

Статті:

  1. Тихолоз Н. Причинки до історії взаємин Івана і Тараса Франків з Олексою Коваленком / Наталія Тихолоз // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2009. – Т. 257 : Праці філологічної секції. – С. 623–651.
  2. Тихолоз Н. «…Ведені люблячою рукою мами…» (Виховні ідеали Ольги Франко) / Наталя Тихолоз // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 101–120.
  3. Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка / Наталя Тихолоз // Дзвін. – 2010. – № 8. – С. 113–121.
  4. Тихолоз Н. У пошуках утраченого раю (Любов і туга Анни Франківни) / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 169–194.
  5. Тихолоз Н. Тарас Франко про батька : без купюр / Наталя Тихолоз // Франкознавчі студії. – Дрогобич : Коло, 2012. – Випуск п’ятий. – С. 503–525.