Документи Інституту

Положення про Приймальну комісію ДУ “Інститут Івана Франка НАН України”

05.08.2022

Приймальна комісія ДУ “Інститут Івана Франка НАН України” -- робочий орган Інституту, що утворюється для організації прийому вступників до аспірантури. Термін повноважень становить один рік

Програма фахових вступних випробувань

05.08.2022

Програма фахових вступних випробувань для спеціальності 035 Філологія (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти):
Українська література ХІХ ст.
Українська література ХХ-ХХІ ст.

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій в Інституті Івана Франка НАН України

01.08.2022

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій в Інституті Івана Франка НАН України

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту Івана Франка НАН України

01.08.2022

Інститут Івана Франка НАН України планує відкриття аспірантури на здобуття наукового ступеня доктора філософії та докторантури на здобуття ступеня доктора наук за науковою спеціальністю 035-Філологія.
Ліцензійний обсяг (осіб) - 2

Кошторис Інституту Івана Франка НАНУ на 2022 рік

28.07.2022

Кошторис наукової установи на 2022 рік

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

27.07.2022

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Матеріально-технічне забезпечення ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»

27.07.2022

Освітній процес в ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» забезпечений необхідними технічними засобами навчання

Колективний договір Інституту Івана Франка

27.07.2022

Колективний договір щодо забезпечення умов успішного функціонування ДУ “Інститут Івана Франка НАН України”, покращення соціальної захищеності працівників, дотримання нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

Бюджет академічної установи

27.07.2022

Паспорт бюджетної програми 6541030 на 2022 рік Національної академії наук України


12